неделя, февруари 17, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаОвощарствоРастителна защита

Проверете овощните дръвчета за нападение от мухи, червеи, пеперуди, акари, листни въшки и молци

Мониторинг неприятели 7 - май 2015

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

432Четения

Черешова муха – най-прилаганият метод за установяване начало на летеж на възрастните индивиди са жълтите лепливи плоскости. Залагат се на възможно най-голяма  височина от южната страна на короната. Минималният брой уловки е 5 бр. за 10 дка, но е препоръчително да се поставя по една уловка за всеки 10 дървета. По дърветата могат да се поставят отворени съдове със смес приготвена от:

5 л вода+ 500 г захар+ 25 г амониев сулфат. На пазара се предлагат и смесени типове уловки-жълти плоскости и хранителни атрактанти. Уловките се поставят в края на април.  Началото на летеж съвпада със зазряване на ранните сортове череши. След установяване начало на летеж на възрастните индивиди през месец май се проследява чрез феромоновите уловки динамиката на летеж. Търсете мухите от южната страна на дърветата. Те са видими и с  просто око при познаване на морфологичните признаци на вида.

Третирането е наложително при установяване на 2 мухи на уловка ( при зазряване )  при очакван висок добив и 1 муха при очакван среден добив. Пръскане се извършва 10-12 дни след започване на летежа, в началото на масовия летеж.  Ако летежът продължава 10-12 дни след първото пръскане се извършва второ.

 

Плодови червеи- през месеца продължава летежа на пеперудите от първо поколение на неприятелите от групата на плодовите червеи. Това налага да продължат наблюденията върху динамиката на летеж чрез феромонови уловки. Следващият важен момент е  установяване начало на яйцеснасяне и начало на излюпване на гъсеници от първо поколение, което е възможно и чрез преки визуални наблюдения в овощните градини. Броят на обследваните дървета е в зависимост от големината на градината:   5÷10 дървета за площ от 10 дка, 20 дървета –при 200 дка, 40 дървета –до 500 дка и т.н. Снесените яйца се търсят на специфичните места за снасяне и  зависи  от видовете, като се обръща внимание на горните етажи на дърветата. Намерените яйца се маркират и се следи за тяхното развитие до начало на излюпване.

Ябълков плодов червей – Наблюденията започват в началото на фенофаза-лешник. Пеперудите от първо поколение снасят по листата и рядко по завръза.

 

Сливов плодов червей – Наблюденията започват два седмици след формиране на завръза.

 

Източен плодов червей – при прасковата наблюденията започват след цъфтежа.

 

Миниращи молци – След установяване начало на летеж на пеперуди от първо поколение  през месец май продължават наблюденията за начало на излюпване, образуване на първи мини и масово видими мини. Броят на обследваните дървета е както следва:в зависимост от големината на градината- 5÷10 дървета за площ от 10 дка, 20 дървета –при 200 дка, 40 дървета –до 500 дка и т.н.

Снесените яйца се търсят на специфичните места за снасяне за всеки един от видовете, като се обръща внимание на долните  етажи на дърветата. Кръгломиниращият молец, змиевидноминиращият, ябълковият пъстър миниращ молец снасят по долната страна на листата, ябълковият миниращ листов молец – от горната страна на листата. Намерените яйца се маркират и се следи за тяхното развитие до начало на излюпване. Първо поколение на кръгломиниращия молец предпочита да снася по издънките на дърветата.

 

Прасковен клонков молец – наблюденията за начало и динамика на летеж на пеперуди от първо поколение се извършват през май месец. Феромоновите уловки се поставят в началото на месец май. Проследяват се моментите на яйцеснасяне и начало на излюпване на гъсеници от първо поколение на неприятеля, за да се  определят най-точните моменти на борба. Пеперудите от първо поколение снасят по листата и леторастите поединично.

 

Листни оси – основно вредят костилкоплодова и вишнева листна оса. Ако проведената борба срещу възрастните не е ефективна е необходимо да  се проследи развитието на ларвите. Определят се 5-10 дървета, разположени шахматно в градината, на които се извършват наблюдения върху листата през 2-3 дни. Маркират се установените яйца за да се установи начало на излюпване, когато е необходимо да  се извърши третиране.

Костилкоплодовата оса снася яйцата си на групи, от долната страна на връхните листа.  Вишневата листна оса снася яйцата си като ги втиква под горния епидермис, като мястото се подува.

 

Бяла американска пеперуда – извършват се визуални наблюдения за установяване начало на летеж на пеперуди от първо поколение на неприятеля. Летежът започва обикновено в края на цъфтежа на ябълката. При понижаване на температурите под 13°С летежът се преустановява. Яйцата се снасят на купчинки от долната страна на листата и са покрити с рехави власинки.Яйчните купчинки се маркират и се следи за начало на излюпване на гъсеници от първо поколение на неприятеля.

 

Червен овощен акар– извършват се наблюдения върху популационната плътност на акарите ( яйца, ларви, нимфи, възрастни). Преброяват се всички стадии на акарите върху проба от 100 листа, взети равномерно от контролните дървета.

 

Щитоносни въшки

Калифорнийска щитоносна въшка – продължават наблюденията за установяване начало на летеж на мъжките индивиди по феромон, ако такъв не е констатиран в края на април.  Следващият момент, който трябва да се установи през месец май е начало на живораждане и начало на разпълзяване на ларвите от първо поколение, като наблюденията се извършват върху дървета с констатирано нападение и наличие на колонии. Наблюденията започват след формиране на женските индивиди. Колонията се огражда с двойнолепящи ленти или с незасъхващо лепило за да се задържат ларвите. Следващият момент от наблюденията е установяване плътността на ларвите, който е с необходимостта от извършване на третиране.  Наблюдават се по 4 еднометрови клонки върху 10÷20 контролни дървета. При полусферичните щитоносни въшки се отчита плътността върху листата.

 

Обикновена крушова листна бълха– продължават наблюденията върху развитието на неприятеля за установяване на популационната плътност и необходимостта от извършване на третиране.

 

Струпясване по ябълката – по обследване на овощните градини се търсят повреди освен по листата и по завръзите- нападението от струпясване се изразява в едри, закръглени петна с кадифен налеп. Как да се установят моментите за извършване на третиране- спазвайте препоръките на специалистите от отделите по растителна защита към областните дирекции по безопасност на храните.  Моментите на третиране са в зависимост от метеорологичната обстановка, наличие на инфекциозен фон в градината, динамиката на развитие на болестта и от вида на използвания продукт за растителна защита.

 

Брашнеста мана по ябълката – при локалната форма на зараза  по листата се образува сивобелезникав налеп. Листата са деформирани и завити.

 

Ранно кафяво гниене – признаците се откриват по венечните листенца като кафяви некротични петна, които могат да обхванат целия лист. Нападат се и цветни дръжки, носещи клонки и леторасти , които изсъхват. През месец май се отчитат нападението и по плода, като процент нападнати плодове.

 

Цилиндроспориоза по череша и вишна–  Първото пръскане се извършва при възраст на листата 6-8 дни, наличие на узрели аскоспори, валежи и относителна влажност на въздуха 85%, температура над 6-8°С. За да се определи необходимостта от следващи третирания се следят метеорологичните условия и динамиката на развитие на болестта.

Вашият коментар