събота, април 20, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаЛозарствоОвощарствоРастителна защита

Пръскане през август при овошки и лозя – Бюлетин растителна защита 11 / 2016

През месец август продължава развитието и вредната дейност на второ поколение на ябълков плодов червей

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна


ЗА ПОЯВА,  РАЗВИТИЕ, НАЧИНИ И СРЕДСТВА ЗА БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ при ТРАЙНИ КУЛТУРИ 

 

ОВОЩНИ КУЛТУРИ

 

 

 

Ябълков плодов червей

 

 

 

През месец август продължава развитието и вредната дейност на второ поколение на неприятеля. Начало на излюпване на гъсеници от второ поколение на неприятеля се наблюдаваше в периода 03-05.07.2016 година в области Пловдив, Кърджали, Ямбол; в периода 06-12.07.2016 година в области Благоевград, Бургас, Търговище, Видин, Варна, Пазарджик, Стара Загора; в периода 14-20.07.2016 година – в област Враца, Кюстендил, Разград.

 

Наблюдаваше се силен и постоянен летеж във феромоновите уловки в областите –  Благоевград  – 23 бр. пеперуди/  уловка за седмица, 12-15 пеперуди/уловка за седмица в Пазарджик, 20-30 пеперуди/ уловка за седмица в  Пловдив.

 

 

 

Констатираната червивост по  плодовете е в следните граници:

 

    • 1-5% в област Търговище; 6-7% в област Благоевград; 0,5-2,5%  в област Варна; 0,5-1,5% в област Кюстендил; 2-3% в област Пазарджик;  1,2-1,5% пресни вгризвания в област Ямбол.                                 

 

 

 

 

Срещу второ поколение на неприятеля се извършват 3-4 третирания през 10-14 дни в зависимост от развитието на вредителя при установяване на плътност над регистрираните ИПВ (1,2-1,5% пресни вгризвания).

 

 

 

Регистрираните ПРЗ са:

 

Вазтак нов 100 ЕК-0,0125%; Афърм 095СГ-300г/дка; Волиам тарго-75мл/дка(0,075%); Нексид 015КС-0,03%; Децис 2,5ЕК-0,03%; Калипсо 480 СК-20-25мл/100л вода; Кораген 20 СК-0,016%; Суми алфа 5 ЕК-0,02%; Сумицидин 5 ЕК-0,02%; Ламбада 5 ЕК-15мл/дка; Ранер 240 СК-0,04%; Протеус О-ТЕК- 0,05-0,06%; Дурсбан 4 ЕК- 150-187 мл/дка; Пиринекс 48 ЕК- 0,12%; Синейс 480 СК- 20-37,5 мл/дка (20-30 мл от продукта /100л вода) с работен разтвор 100-125л/дка и др. регистрирани ПРЗ.

 

Да се извършват редовни третирания през 10-12 дни. През летните месеци да се предпочитат ПРЗ с по-дълго последействие.

 

Земеделските производители, занимаващи се с биологично земеделие могат да използват следните ПРЗ за извеждане на борбата с ябълковия плодов червей: Мадекс твин 10млІдка; Мадекс топ 10мл/дка + 0,5% захарен сироп за 100л вода; Синейс 480 СК-20-37,5 мл/дка.

 

 

 

 

 

Сливов плодов червей

 

През месец август продължава вредната дейност на гъсеници от второ поколение на сливов плодов червей. Топлото и горещо време провокира по–ранно узряване на плодовете, което налага да се съобразяват карантинните срокове на използваните ПРЗ.

 

Да се извършват 2-3 последователни третирания срещу гъсеници от второ поколение на неприятеля, при констатиране на плътност над регистрираните ИПВ (0,8-1,0% пресни вгризвания).

 

Регистрирани ПРЗ:

 

Пиринекс 48 ЕК-0,15%; Вазтак нов 100 ЕК-0,0125%; Кораген 20 СК-16-30мл/дка; Ефория 045ЗК-150мл/дка; Децис 2,5ЕК-0,05%; Децис100ЕК- 7,5-17,5мл/дка; Ранер 240 СК-0,03%; Суми алфа 5 ЕК-0,02%; Сумицидин 5 ЕК-0,02% и др. регистрирани ПРЗ

 

 

 

 

 

Източен плодов червей

 

 

 

Наблюдаваме развитие и вредна дейност на гъсеници от трето  поколение на неприятеля.  Третиране  срещу гъсеници от трето    поколение  се извършва при констатиране на плътност над регистрираните ИПВ:

 

ü   при млади градини -1-1,5% нападнати клонки;

 

ü   плододаващи градини -1,5% повредени леторасти и плодове)

 

Регистрирани ПРЗ:

 

Авант 150ЕК0,0333%/ 33,3мл/дка при праскови; Вазтак нов 100 ЕК-0,0125%;  Нексид 015КС– 0,03%; Децис 2,5 ЕК-0,04%; Дека ЕК-50-70мл/дка; Суми алфа ЕК-0,02%; Сумицидин 5 ЕК-0,02%; Ранер240СК-0,03%; Дурсбан4Е-0,12%; Терагард 48СК -0,12%; Релдан 40ЕК-0,12%;Циклон 10 ЕК-0,02% и др. регистрирани ПРЗ.

 

 

 

Земеделските производители, занимаващи се с биологично земеделие могат да използват следните ПРЗ за извеждане на борбата с източния плодов червей: Мадекс твин 10мл/дка.

 

 

 

 

 

 

 

Калифорнийска щитоносна въшка

 

 

 

Начало на летеж на мъжки индивиди от второ поколение се наблюдава  от 17.07.2016 година  в област Кюстендил.

 

Начало на раждане на ларви от ІІ-ро  поколение се наблюдава от 08.07.2016 година, масово 18.07.2016г.  в област-Пловдив, от  22.07.2016 в област Търговище, Варна. В област Търговище- констатирана плътност от 2-4 бр./1 м. клонка  и 1-3% нападнати плодове.. В периода на раждане и разпълзяване на ларвите да се извършат 2-3 пръскания с регистрираните ПРЗ:

 

Би-58-0,2%; Мулиган-30-50мл/дка; ДекаЕК, Деша ЕК, Дена ЕК-50-75млдка; Дурсбан4Е-150-187мл/дка; Пиринекс 48 ЕК-0,15%.

 

 

 

Кръгломиниращ молец

 

 

 

Запазва се  тенденцията от предходните 2-3 години за намаляване ареала на разпространение и  ниска популационна плътност на неприятеля в областите с констатирано нападение – Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Видин, Бургас.  Наблюдаваме развитие на трето поколение на неприятеля, като плътността остава много ниска.  При констатиране на плътност  над регистрираните ИПВ (2-4 яйца или мини на лист) при установено  излюпване  с един от регистрираните ПРЗ:

 

Нексид 015 КС-0,04%; Суперсект мега, Суперсект екстра-0,03%; Карате експрес, Нинджа / Форца-60-100 гр/дка; Децис 2,5 ЕК, Делтамекс-0,04 %; Суми алфа 5 ЕК, Сумицидин 5 ЕК-0,02%; Вазтак нов 100 ЕК, Алфамекс  100 ЕК-0,015%; Моспилан 20 СГ-25 г/дка; Би-58-0,15%.

 

 

 

Червен овощен акар

 

 

 

През месец юли наблюдаваме развитие на смесени популации от летните  поколения  на неприятеля. В област Благоевград е отчетена плътност над ПИВ ( 40-60 ларви/лист, в област Бургас и 4-5 бр. подвижни форми / лист;  0-2 бр. лист (под ПИВ) в област Кюстендил;  до 2-3 подвижни форми / лист в  област Пазарджик.

 

Залагане на зимни яйца се наблюдава от  26.07.2016 г.  в област Пловдив. При констатиране на плътност над регистрираните ИПВ да се извърши третиране с един от регистрираните ПРЗ:  Вертимек 018 ЕК-100мл/дка при ябълки; Волиам Тарго 063 СК-75мл/дка; Енвидор 240 СК- 40мл/дка; Зуум 11 СК-25-50 мл/дка; Масай ВП-25г/дка; Нисоран 5 ЕК-0,05 %; Ортус 5 СК, Данитрон 5 СК-0,05 %; Санмайт 10СК-0,14%; Санмайт 20 ВП-0,05%.

 

 

 

ЛОЗЯ

 

 

 

Мана по лозата

 

 

 

Засушаването и високите температури през месец юли ограничиха  развитието и разпространението на патогена. В масиви с допусната зараза контролът по отношение на причинителя на маната да се осъществява чрез използването на системни и системно контактни ПРЗ. Да продължат редовните третирания през 10-14 дни с цел опазване на новия прираст и грозда от формата кафяво гниене. Регистрирани ПРЗ са:

 

Микал флаш-0,3%; Куадрис 25 СК!!!,Амистар 25 СК-0,075%; Верита ВГ-0,2%; Мелоди компакт 49 ВГ-0,15%; Ридомил ГолдМЦ68ВГ-0,25%; Корсейт М 44ВГ-0,25%, Купросейт голд М-0,15%, Драго 76 ВП-0,16%,Корсейт макс ВП-0,15%,Моксимат 505 ВП-240-300г/дка; Корсейт Р ВП, Корсейт Р ДФ-0,25%; Икуейшън про-0,04%; Милдикът-0,4%;Шавит Ф 72 ВДГ!!!-0,2%; Галбен 8М65-0,25%; Акробат плюс ВГ-200г/дка; Акробат Р-0,25%; Аксанит Сu ВП, Арметил-С ВП-0,25%; Кабрио топ-0,15%;Профайлър 71,1 ВГ 200-225г/дка.

 

Забележка:!!!- ПРЗ с регистрация за мана и оидиум.

 

 

 

При задържане на сухо и горещо време в масиви, в които  системата за борба могат да се включат и контактни фунгициди на база Манкоцеб, Меден оксихлорид, Метирам, Медно калциев сулфат.

 

За микрорайони с паднали градушки да се прилага защитно пръскане с медсъдържащи продукти до 24 часа от падането на градушката за да се калцират раните. (За по-добро узряване на леторастите последното пръскане да се извършва с Бордолезов р-р-1% или медсъдържащи ПРЗ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шарен гроздов молец

 

 

 

 

 

През месец август наблюдаваме развитие и вредна дейност на гъсеници от трето поколение на  неприятеля. Гъсениците повреждат  зазряващите зърна, като ги нагризват, изгризват вътрешността им и семената. Слабо ги оплитат с копринени нишки. Една гъсеница поврежда от 7 до 24 зърна. Третиране да се извършва при констатиране на плътност на регистрираните ПИВ (7-8 гъсеници на 100 грозда при десертните сортове;10-12 гъсеници на 100 грозда при винените сортове): Регистрирани ПРЗ са:

 

Вазтак нов 100 ЕК, Алфамекс 100ЕК-0,0125%; Магеос-10г/дкаНексид 015КС– 0,03%; Децис 2,5 ЕК-0,04%, Децис100 ЕК-12,5мл/дка, Метеор-70-90мл/100л вода;  Суми алфа ЕК-0,025%; Сумицидин 5ЕК-0,025%, Малтоато-40-60мл/дка; Фюри 10 ЕК-0,0125%; Ламбада 5ЕК-0,015%; Карате зеон-0,02%; Ранер240 СК-двукратно третиране през 14 дни-0,04%; НурелеД-0,05%; Хлорсирин 550ЕК-0,05%; Релдан 40ЕК-0,12%; Цитрит макс-6мл/дка; Циклон 10 ЕК-0,015%; Кораген20СК-18мл/дка, Лузиндо40 ВГ-0,025кг/дка, Даскро440-50мл/дка; Авант 150ЕК-25мл/дка. При биологично производство може да се използва Синеис 480 СК-4-18мл/дка, Дипел 2 Х-0,1%.

 

 

 

 

Брашнеста мана по лозата

 

 

 

В масиви с пропуски в РЗ практиките се отчита повишаване степента на нападение по грозда. През месец август ще продължи борбата с патогена.   След прошарване на гроздовете болестта не напада зърната, а само чепките.  Необходимо е да се извършват редовни третирания през 10-14 дни , като се осигури добро покритие на всички вътрешни части на главината. Извършете поредно третиране срещу заболяването като използвате регистрираните ПРЗ:

 

Байфидан 250 ЕК-0,01%; Бампер 25 ЕК-0,02%; Динали 090 ДК-65мл/дка; Систан Супер 24 Е-0,01%;Болеро 12 ЕК-0,02%; Дискус ДФ-0,02%; Строби ДФ-0,02%; Ардент 50 СК-0,02%. Индар 050ЕВ-0,06%; Фоликур 250 ЕВ /Хоризонт/ -0,04%; Ориус25ЕВ-0,04%; Династи 25 ЕВ-0,04%; Тебумакс 25 ЕВ-0,04% Фалкон 460 ЕК-0,03%; Колис-0,04%; Топаз 100 ЕК-0,015%; Пънч 40 ЕК-0,005%; Талендо 20 ЕК-0,02-0,025%; Флинт макс 75 ВГ-0,016%. За да се избегнат проявите на резистентност да се редуват различни активни бази. Да не се извършват повече от 3 пръскания с ПРЗ на една и съща активна база в рамките на един сезон.

 

 

 

Включването на серни средства е препоръчително при установяване на горещо и сухо време: Акоидал 25ВГ-0,25%; Кумулус ДФ-0,2-0,3%; Тиовит Джет 80 ВГ, Солфоликид-0,3%.

 

 

 

Сиво гниене по лозата

 

Последното третиране да се извърши 20 дни преди беритбата на гроздето и се съобрази с узряването на отделните сортове и карантинните срокове на използваните фунгициди.Третирането срещу сивото гниене да се комбинира с тези за оидиума и маната.Регистрирани ПРЗ са:

 

Кабрио топ!!!- 0,2%; Куадрис 25 СК!!!- 0,075%; Топсин М 70 ВДГ,Топ плюс 70 ВП-0,1%; Тирам 80 ВГ-0,4%; Шавит Ф 72 ВДГ!!!- 0,2%; Кантус- 0,1%; Суич 62,5 ВГ-0,08%  и др. регистрирани ПРЗ.

Вашият коментар