вторник, септември 21, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаОвощарствоРастителна защитаТорове и препарати

Растителна защита при овощните култури и лозя в началото на юли

Бюлетин за растителна защита 16 / 2014 юни - юли

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Очаквани болести вредители по овощните култури са:

Струпясване по ябълката, Късно кафяво гниене, Цилиндроспориоза  по костилковите, Плодови червеи, Кръгломиниращ молец по ябълката, Сливова щитоносна въшка, Кестенов молец, Лозова щитовка, Мана, Оидиум, Сиво гниене  и Еска по лозата.

ОВОЩНИ КУЛТУРИ

Струпясване по ябълка и круша

   Културата преминава критичната фенофаза по отношение на патогена. При извеждане на борбата срещу причинителя на струпясването да се подхожда диференцирано в зависимост от фитосанитарната обстановка за конкретното насаждение  и метеорологичните условия, като се отчита и факторът „поливка”, който създава определен микроклимат в овощната градина. При допусната зараза да продължат третиранията   със системни фунгициди с лечебно действие през 10-14 дни. Третирането трябва да се извършва не  по-късно от 48 часа, (Скор 250 ЕК до 72-96 часа) след валеж. В овощни градини с допуснато нападение от брашнеста мана да се избират ПРЗ с едновременна регистрация срещу двете болести.

 

Регистрирани ПРЗ : Болеро 12 ЕК'-0,06%; Систан супер 24 Е-0,03%; Скор 250 ЕК'-0,02%; Силит 40 СК-0,16%; Шавит Ф 72ВДГ'-0,2%; Ардент 50 СК' -0,02%Строби ДФ'/Дискус ДФ/-0,02%; Флинт Макс 75ВГ'-0,02% Пънч 40 ЕК-0,0075%- краен срок на употреба на наличните количества – 18.08.2014 г.; Фоликур 25 ВГ'-0,04%; Хорус 50 ВГ-0,03-0,06%.

 

Кръгломиниращ молец

Наблюдаваме летеж на овощен листов миниращ молец и пъстър миниращ молец, които изпреварват  с около 5-7 дни развитието на кръгломиниращия молец. Начало на летеж и яйцеснасяне на пеперуди от второ поколение на неприятеля установихме  в периода 16-20.06.2014 година. При констатиране на плътност над регистрираните ИПВ да се извърши третиране с инхибитори на хитиновия синтез – Димилин 25ВП-0,04%.

 

Кестенов листоминиращ молец

Напада конския кестен. Разпростра-нен    повсеместно и нанася сериозни поражения в градските зони, като се достига до 100 % нападение и лостопад, ако не се изведе навременна борба. Възрастното е пеперуда  с размах на крилата 8-12 mm.

Предните крилa са жълто-кафяви, с бели напречни ивици и петънца.

Задните крила, гърдите и коремчето са сиви. Гъсеницата е жълтеникаво-бяла,  с дължина до 6-7 mm. Какавидата е кафява,дълга около 7 mm. Яйцето е овално, белезникаво. Развива три поколения годишно.  Зимува като какавида в мините по опадалите листа. Имагинира в ранна пролет (от края на март до началото на май), когато развитието на листата на конския кестен е достигнало 30-50 % от нормалната големина. Летежът обикновено е разтеглен − около 1,5 месеца. Женските снасят яйца върху горната повърхност на листата. Новоизлюпените гъсенички проникват

в паренхимните тъкани под горния епидермис и се развиват в удълженоовални мини, които отначало са жълтеникаво-зелени, а по-късно придобиват кафеникав цвят. На дължина мините достигат до 3-5 cm, а на ширина − до 1-2 cm.

 

Развитието на първата генерация трае около 1 месец. Летежът на възрастните най-често се наблюдава между средата на юни и средата на юли. Следващите две генерации се развиват през август и септември.    При висока численост заселените листа постепенно изсъхват и опадат. Най-големи щети причиняват втората и третата генерация.

 В периода 09-13.06.2014 година наблюдаваме летеж и яйцеснасяне на пеперудите  от второ поколение на неприятеля. Да се извърши третиране с  Димилин 480СК-0,04%+Акарзин-0,02%.

 

 

Ябълков плодов червей

Продължава летежа и яцеснасянето на пеперуди от първо поколение на неприятеля.

Поредното   пръскане срещу гъсеници от първо поколение на неприятеля извършете  при   констатиране на плътност над регистрираните ИПВ (0,8-1,% пресни вгризвания), като се отчита последействието на използваните ПРЗ.

Регистрирани ПРЗ са: Регистрирани ПРЗ са: Вазтак нов 100 ЕК-0,0125%; Афърм 095 СГ-300г/дка; Волиам Тарго-75мл/дка(0,075%); Нексид 015КС– 0,03%; Децис 2,5 ЕК-0,03% – краен срок на употреба на наличните количества – 18.08.2014 г., Децис 100 ЕК-0,003%; Дека ЕК-7,5-12,5мл/дка; Диклайн2,5ЕК-30мл/дка (0,03%); Калипсо 480 СК-20мл/дка; Кораген 20 СК-0,016%; Суми алфа ЕК-0,02%; Сумицидин 5ЕК-0,02%; Фюри 10 ЕК-0,0125%; Карате зеон-0,02%; Ранер 240 СК-двукратно третиране през 14 дни-0,04%; НурелеД-0,05%; Хлорсирин 550ЕК-0,05%; Релдан 40ЕК-0,12%; Синеис 480СК-30-43,7мл/дка или 20-30 мл от продукта  в 100л вода  с работен разтвор 100-125л/дка; Ефциметрин 10 ЕК /Цайпер 10 ЕК-0,04%;Циклон 10 ЕК-0,02%; Сипервет 25 ЕК-0,02%; Суперсект Мега-0,015%; Шерпа 100 ЕК-30мл/дка и др. регистри-рани ПРЗ.

 

 

Сливов плодов червей

Наблюдаваме изхранване на гъсеници от първо поколение на неприятеля.  Начало на летеж на пеперуди от второ поколение установихме в периода 22-25.06.2014 година.

Поредно  пръскане срещу гъсеници от първо поколение на неприятеля извършете в периода на излюпване на гъсениците, при констатиране на плътност над регистрираните ИПВ

(1-1,5% пресни вгризвания).

Регистрираните ПРЗ: Вазтак нов 100 ЕК-0,0125 %; Децис 2,5 ЕК-0,05%, Децис100 ЕК-7,5-12,5мл/дка; Кораген 20 СК-0,016%; Суми алфа ЕК-0,02%; Сумицидин 5ЕК-0,02%; Ранер240 СК-0,03%; Дурсбан 4Е-0,15%;  Пиринекс 48ЕК-0,15%; Ефория 045 ЗК-150мл/дка и др. регистрирани ПРЗ.

 

Източен плодов червей

Наблюдаваме летеж и яйцеснасяне на пеперуди от второ поколение на неприятеля. Излюпване на гъсеници от второ поколение се очаква в периода 16-20.06.2014 година. Дао се извърши третиране  срещу гъсеници от второ  поколение на неприятеля  при констатиране на плътност над регистрираните ИПВ:

– при млади градини -1-1,5% нападнати клонки;

– плододаващи градини -1,5% повредени леторасти и плодове)

 

Регистрирани ПРЗ са: Авант 150ЕК0,0333%/ 33,3мл/дка при праскови; Вазтак нов 100 ЕК-0,0125;  Нексид 015КС– 0,03%; Децис 2,5 ЕК-0,04%; Дека ЕК-50-70мл/дка; Суми алфа ЕК-0,02%; Сумицидин 5ЕК-0,02%; Ранер240 СК-0,03%; Дурсбан4Е-0,12%; Терагард 48СК -0,12%; Релдан 40ЕК-0,12%; Циклон 10 ЕК-0,02% и др. регистрирани ПРЗ.

 

Прасковен клонков молец

(Анарзия)

 

Наблюдаваме вредна дейност на гъсеници от първо поколение на неприятеля. Извършете третиране при констатиране на плътност над регистрираните ИПВ(1-1,5% повредени леторасти и плодове), като използвате ПРЗ с едновременна регистрация за източен плодов червей и анарзия.

 

Червен овощен акар

Започна  повишаване на популационната плътност на  неприятеляп в периода от предходния бюлетин. При констатиране на плътност над регистрираните ИПВ (3-4 бр. подвижни форми на лист) извършете третиране:

 Регистрирани ПРЗ са: Аполо 50 СК-0,04%; Ортус 5 СК-0,05%; Санмайт 20 ВП-0,05%; Енвидор 240 СК-40мл/дка;

 

 

Обикновена сливова щитоносна въшка

       Освен сливата напада и лозата. Наблюдаваме  начало на излюпване на ларви от лятното поколение на неприятеля   в периода  28.05-10.06.2014 година.

    Извършете третиране при констатиране на плътност над регистрираните ИПВ (5-7 подвижни форми на лист).

Регистрирани ПРЗ са: Вазтак нов 100 ЕК -0,02%; Децис 2,5ЕК-0,04%; БИ-58-0,1%; Нуреле Дурсбан-0,05%; Дурсбан 4 Е-0,1%;Пиринекс 48 ЕК-0,15%

 

 

Цилиндроспориоза

Ако констатирате силна степен на нападение при череши и вишни,  след приключване на беритбата е необходимо да извършите третиране. Регистрирани ПРЗ са: Силит 40 СК-0,15%; Делан 700 ВДГ-0,05%; Скор 250 ЕК- 30 мл/дка; Флинт макс 75 ВГ -30г/дка; Фоликур 25 ВГ-0,075%.

 

Късно кафяво гниене

       Напада както семкови, така и костилкови овощни видове.    При установяване на първи симптоми извършете  третиране, като стриктно спазвате регистрираните карантинни срокове. 

Констатирани са първи прояви на болестта,  както по костилкови така и по семковите овощни видове.

Регистрирани ПРЗ са: Хорус 50 ВГ-0,045%,  Луна експирианс-  63-75 мл/дка.

 

ЛОЗЯ

 

Лозова щитовка

  Констатирано е масово яйцеснасяне на неприятеля и начало на излюпване на ларвите в периода 06-12.06.2014 година. Третиране извършете  в периода на масово излюпване на ларвите.

Регистрирани ПРЗ са: Нуреле Д-0,075%

Мана по лозата

 

Условията продължават да бъдат изключително  благоприятни за осъществяване на нови заразявания..  Тъй като са констатирани масови прояви на болестта в периода от предходния бюлетин, в съчетание с критичната фенофаза  на културата и благоприятните климатични условия, препоръчваме контрола по отношение на причинителя на маната да се осъществява чрез използването на системни и системно контактни ПРЗ:

ПРЗ

ДОЗА

Акт.в-тва: алуминиев фозетил+фолпет

Микал флаш

0,3%

Акт.в-тво:  азоксистробин

Куадрис 25 СК!!!

Амистар 25 СК

0,075%

0,075%

Акт.в-тва: алуминиев фозетил+фенамидон

Верита ВГ

0,2%

Акт.в-тва: ипроваликарб + меден оксихлорид

Мелоди компакт 49 ВГ

0,15%

Акт.в-тва: манкоцеб + металаксил-М

РидомилголдМЦ68ВГ

0,25%

Акт.в-тво: манкоцеб + симоксанил

Корсейт М 44ВГ

Купросейт голд М

Драго 76 ВП

Корсейт макс ВП

Моксимат 505 ВП

0,25%

0,15%

0,16%

0,15%

240-300 г/дка

Акт.в-тва: меден оксихлорид+симоксанил

Корсейт Р ВП

Корсейт Р ДФ

0,25%

0,25%

Акт.в-тва: симоксанил+фамоксадон

Икуейшън про

0,04%

Акт.в-тво:  циазофамид

Милдикът

0,4%

Акт.в-тва: триадименол +фолпет

Шавит Ф 72 ВДГ!!!

0,2%

Акт.в-тва: беналаксил+манкоцеб

Галбен 8М65

0,25%

Акт.в-тва: диметоморф +манкоцеб

Акробат плюс ВГ

200г/дка

Акт.в-тва: диметоморф +меден оксихлорид

Акробат Р

0,25%

Акт.в-тва: меден оксихлорид + металаксил

Аксанит Сu ВП

Арметил-С ВП

0,25%

0,25%

Акт.в-тва: манкоцеб + металаксил

Арметил М

0,25%

Акт.в-тва: метирам+пираклостробин

Кабрио топ

Кабрио топ!!!

0,15%

0,2%

Акт.в-тва: бентиаваликарб +фолпет

Винкер ВГ

200 г/дка

Акт.в-тва: флуопиколид+фозетил алуминий

Профайлър 71,1 ВГ

200-225 г/дка

и други регистрирани ПРЗ

Забележка:!!!- ПРЗ с регистрация за мана и оидиум.

 

Брашнеста мана по лозата

Констатирани са първи прояви по листата в периода от предходния бюлетин-02-10.06.2014 година поява на локална форма. Извършете поредно третиране срещу заболяването като използвате регистрираните ПРЗ:Байфидан 250 ЕК-0,01%; Бампер 25 ЕК-0,02%; Динали 090 ДК-65мл/дка; Систан Супер 24 Е-0,01%;Болеро 12 ЕК-0,02%; Дискус ДФ-0,02%; Строби ДФ-0,02%; Ардент 50 СК-0,02%. Индар 050ЕВ-0,06%; Фоликур 250 ЕВ /Хоризонт/ -0,04%; Ориус25ЕВ-0,04%; Династи 25 ЕВ-0,04%; Тебумакс 25 ЕВ-0,04% Фалкон 460 ЕК-0,03%; Колис-0,04%; Топаз 100 ЕК-0,015%; Пънч 40 ЕК-0,005% –  краен срок на употреба на наличните количества – 18.08.2014 г.; Талендо 20 ЕК-0,02-0,025%; Флинт макс 75 ВГ-0,016%.

 

Сиво гниене

 

Заболяването се благоприятства от чести превалявания; отглеждане на чувствителни сортове – такива са предимно десертните и тези със сбит грозд; повреди допуснати от оидиум и гроздови молци; поражения от градушка; обилно и едностранчиво азотно торене;  подценяване на   такива практики като  зелени резитби – филизине и  колтучене;

Преди затваряне на грозда да се  се извърши второ пръскане.

 Регистрирани ПРЗ са: Кабрио топ!!!-0,2%; Куадрис 25 СК!!!-0,075%; Топсин М 70 ВДГ-0,1%;Топ плюс 70 ВП-0,1%; Тирам 80 ВГ-0,4%; Шавит Ф 71,5 ВП!!!-0,2%; ШавитФ 72 ВДГ!!!-0,2%; Кантус-0,1%; Суич 62,5 ВП-0,08%.

 

Еска

Разпространението на болестта се наблюдава в стари насаждения и по лози  – асмовидни формировки. Заразяването се осъществява от спорите, навлизащи през рани и отрези. Когато те инфектират активно растящи лози (на възраст между 8-10 години), причиняват ивичесто покафеняване на дървесината и смолоотделяне в проводящите съдове на стъблата и чепките (гроздовете). Това може да бъде съпроводено от симптоми по листната маса през лятото, започващи от основата на растенията. В зависимост от сорта по листата се откриват жълтеникави (за белите сортове) или червеникави (за червените сортове) петна.

Симптомите по зърната могат да бъдат различни: зърната имат намален тургур и не узряват  добре или са покрити с кафеникаво-виолетови петна, напукват се и изсъхват. Тези симптоми са индикатори за откриване на болестта, но може да не се наблюдават всяка година. Тази фаза на болестта е известна като “хронична” еска или “млада” еска.

Листната маса и гроздовете внезапно изсъхват, започвайки от върха на леторастите, често по време на дълги периоди с горещо време или след гръмотевични бури-“акутна” еска. На този етап от развитието на културата липсват мерки за борба. Препоръчва се санитарна резитба, при която се изрязват болните растителни части, а раните се намазват със широспектърни фунгициди. Силно нападнатите  лози да се изкореняват и унищожават, а мястото да се обеззаразява.

Вашият коментар