вторник, септември 21, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаРастителна защитаТорове и препарати

Растителна защита при зеленчуковите култури в края на юни

Бюлетин за растителна защита 15 / 2014 юни - юли

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Картофена мана и алтернария  по домати, столбур, бактериози по домати  и  пипер, вирози по зеленчуковите култури, Западен цветов (калифорнийски) трипс, тютюнев трипс, листни въшки и др.

 

Картофена мана по домати

 

Продължава развитието и масовото разпространение  на патогена по домати полско и оранжерийно производство в основните зеленчукопроизводителни райони. Метеорологичните условия са благоприятни за осъществяване на нови заразявания. Да продължи приоритетното използване на системни и системно-контактни фунгициди при извеждане на борбата с причинителя на картофената мана.

 Регистрирани ПРЗ са:

 

 

ПРЗ

ДОЗА

А.В-тво – алуминиев фозетил+фенамидон

Верита ВГ

0,15%

А.В-тво – азоксистробин

Амистар 25 СК*

Куадрис 25СК

75мл/дка

А.В-тво – манкоцеб + металаксил-М

Ридомил голдМЦ68ВГ

0,25%

А.В-тво – мандипропамид

Ревус 250ЕК

0,05%

/50мл/дка/

А.В-тво – симоксанил+фамоксадон

Икуейшън про

0,04%

/40 г/дка/

А.В-тво – диметоморф+манкоцеб

Акробат МЦ

Акробат плюс ВГ*

0,2%

200 г/дка

А.В-тво -диметоморф+

меден оксихлорид

Акробат Р

0,25%

/250 г/дка/

А.В-тво – диметоморф+фолпет

Виностар

Свинкс екстра

180 г/дка

180г/дка

А.В-тво – диметоморф + аметоктрадин

Орвего

70мл/дка

А.В-тво –бентиаааваликарб+фолпет

Винкер ВГ

200г/дка

а.в-симоксанил+манкоцеб

Корсейт М 44 ВГ

0,25%

А.В-тво –мандипропамид+ фолпет

Пергадо мед 27 ВГ

 

500 г/дка

 

и други регистрирани ПРЗ

*- ПРЗ с едновременна регистрация за алтернария по домати

Акробат МЦ  – краен срок на употреба до 25.07.2014 г.

 

Бактериози по  домати, краставици и пипер

 През периода от предходния бюлетин наблюдаваме масови прояви на бактериози по домати, пипер и краставици.. Това налага провеждането на профилактични тертирания с медсъдържащи фунгициди: Фунгуран ОН 50 ВП-0,3%; Купроксат ФЛ 0,3% и др. регистрирани ПРЗ.

Сиво гниене по домати

Сивото гниене по доматите  е силно вредоносна болест,  както при оранжерийно, така и при полско производство. Констатираме масови прояви  по плода, така и по цвета при домати – оранжерийно производство. Напада всички надземни части на растението. Високата влажност на въздуха или силното повърхностно навлажняване на растенията спомага за интензивното развитие на болестта. Температури от 0-30ОС и оптимални 20-23 ОС са благоприятни за развитието на патогена.

 

Западен цветов (Калифорнийски) трипс

През последните 2-3 години наблюдаваме масово  разпространение на  трипси  по зеленчуковите култури,  както   при оранжерийно производство, така и  при полски условия.

Възрастното насекомо е жълто, жълто-кафяво до тъмнокафяво. Есенните форми са по-тъмни. Има 2 двойки удължени, тънки крила, с нежни ресни по долната страна.

Антените са 8-членни.

Женските имат яйцеполагало.

Дължината на тялото е 1-1,2 mm.

Яйцето – бъбрековидно, бяло, до 0,3 mm.

 

 

 

Калифорнийският трипс зимува като възрастно насекомо и ларва  от различни възрасти, в повърхностния почвен слой или под растителните остатъци.

В зависимост от хранителния гостоприемник и температурните условия развива от 5-8 до 12-15 поколения годишно (при 25-280С, едно поколение, завършва развитието си за 15-20 дни). Възрастните снасят яйцата си като ги втикват с яйцеполагалото под епидермиса на листата. Ларвите се излюпват след 2-5 дни. Възрастните и ларвите смучат сок от листата, стъблата, пъпките, цветовете и завръзите на нападнатите растения. Понякога ларвите проявяват и хищничество, хранейки се с яйца на тетранихови акари.                              

 

По листата повредите са и от двете страни, като предпочитанията на трипса зависят от хранителния гостоприемник.

В мястото на убождането той изсмуква цялото съдържание на паренхимната тъкан и разрушава вътрешната структура на листа. По нападнатите растителни части се появяват малки светли петна, които постепенно увеличават броя си и се сливат. При висока плътност на трипсове петната обхващат значителна част от нападнатите растителни части, растежът спира и често се получават  деформации, особено ако растенията са повредени в по-млада възраст. Някои от генеративните органи на растенията (пъпки и завръзи), нападнати в по-ранните фази от развитието си  окапват.

От снасянето на яйцето до появата на възрастно насекомо, изминават 10-15 дни. Възрастните могат да живеят до 30-45 дни. Те летят на къси разстояния и заселват нови растения.

  Освен преките повреди, калифорнийският трипс  пренася и някои вирусни болести. Вирусите навлизат в тялото на трипса още в ларвна възраст, но пренасянето се осъществява само от възрастните насекоми.

Регистрирани ПРЗ са:ПРЗ

ДОЗА

А.в-тво – спинозад

Синеис 480СК

10 – 37.5 мл/ дка

при домати

10 – 25 мл/дка при краставици, пипер, патладжан

А.в-тво – ацетамиприд

Моспилан 20 СГ

35-40 г / дка при декоративни култури

А.в-тво -делтаметрин

Дека ЕК

30 мл /дка

А.в-тво – метомил

Ланат 25 ВП

80 г /дка

А.в-тво – зетациперметрин

Фюри 10 ЕК

0,015 %

и др. регистрирани ПРЗ

 

От био-инсектицидите добри резултати се получават при използване на Ним Азал T/S, в концентрация 0,3-0,5%, при разход 60 до 100 ml/m2 (трикратно пръскане през 6-7 дни).

 

Тютюнев трипс

     Наблюдаваме поражение по зеленчукови култури и от тютюневия трипс. Неприятелят освен преките вреди  е преносител на вируса на доматената бронзовост. През последните години наблюдаваме повишаване степента на нападение от доматена бронзовост по пипера в областта. Борбата с калифорнийския трипс е изключително трудна. Освен по зеленчуковите култури той е опасен вредител и по украсните растения. Много често повредите, причинени от калифорнийския  трипс се отдават на повреди от акари или вирусни болести. Тъй като трипсовете са многоядни насекоми е необходимо да се следи за

 

наличието им и върху плевелната растителност  в съседство с посевите. Мониторинг на възрастните се осъществява най-добре с цветни лепливи плоскости (цветоуловки) – синьо-виолетови за калифорнийския и бели за тютюневия трипс при  норма

8 бр. уловки/дка.

     Регистрирани ПРЗ за борба с тютюневия трипс при други култури са:

 

 ПРЗ

ДОЗА

А.В-тво – алфациперметрин

Вазтак нов 100 ЕК

30 мл/дка

А.В-тво – ацетамиприд

Моспилан 20 СП

Газел

15 г/дка

15 г/дка

А.В-тво – делтаметрин

Децис 2,5 ЕК

50-80 мл/дка

А.В-тво – диметоат

Би-58

Данадим прогрес 400 Е К

Рогор Л 40

200 мл/дка

200 мл/дка

 

200 мл/дка

А.В-тво – есфенвалерат

Суми алфа 5 ЕК

Сумицидин 5 ЕК

50 мл/дка

50мл/дка

А.В-тво – зетациперметрин

Фюри 10 ЕК

15 мл/дка

А.В-тво – хлорпирифос-метил

Релдан 40 ЕК

120мл/дка

А.В-тво – ламбда-цихалотрин

Карате зеон 5 КС

30 мл/дка

А.В-тво-циперметрин

+ хлорпирифос-етил

Агрия 1050 плюс

Терагард плюс

Нуреле Д

Хлорсирин 550 ЕК

Санмба

70 мл/дка

70 мл/дка

70 мл/дка

70 мл/дка

70 мл/дка

и др. регистрирани ПРЗ

 

 

Доматена бронзовост по пипера

 

Признаците се появяват под формата на гъсто разположени концентрично разположени хлоротични пръстени, линии, засягащи само епидермалните клетки. Напетняванията могат да некротират. Петната се появяват в основата на листа, докато върхът остава дълго време чист. Подобни петна се наблюдават и по плода. Тъй като причинителят – вирусът на доматена бронзовост има много щамове и  признаците много често варират.

Преносители на вируса са тютюневият и калифорнийският трипси.

Болестта е с нарастваща вредо-носност през последните години.

 

При ранно инфектиране на растенията плодовете остават дребни и деформирани

Вашият коментар