вторник, септември 21, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаЗърнопроизводствоЗърнопроизводствоРАСТЕНИЕВЪДСТВОРастителна защитаТОРЕНЕ

Растителна защита при житни през май – Бюлетин 7 / 2017

Фузариум

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

 

СПРАВОЧНИК ЗА ПШЕНИЦАТА

 

Тази книга разглежда вредителите и борбата с тях при основните зърнено-житни култури – пшеница и ечемик, които заемат най-голям дял от обработваемите площи у нас, достигащи около 14-15 млн. декара. В нея са описани повече от 70 вредители по тези култури, техните морфологични и биологични особености, подкрепени с богат илюстра- тивен материал, като са разработени ефективни и екологосъобразни съвременни мерки за контрол. Включени са и новите, най-перспективни пестициди, разрешени за употреба в нашата страна. Книгата може да се използва, да бъде необходима и полезна за студентите от агрономическите специалности, за специалистите в областта на растителната защита и пестицидния бизнес, за фермери, както и специалисти, работещи в различни отрасли на селското сто- панство.

В с правочника ще намерите илюстрирани и описани икономически важните болести плевели и неприятели по пшеницата и ечемика, както и най перспективните сортове, които се предлагат на българския пазар.

След всеки раздел има таблици с регистрираните продукти за растителна защита, подходящи за борба. Във всеки раздел има и описани схеми за борба срещу неприятелите, болестите и плевелите.

За всеки неприятел, болест и плевел има дадена информация за периода от вегетация на пшеницата, в който нанасят поражения.

КУПИ НА СПЕЦИАЛНА ЦЕНА ОТ 40 ЛЕВА БЕЗ ДДС ДО 1 ЮНИ 2017 ПОРЪЧАЙ НА ТЕЛ 0887 25 77 07

виж пълното описание на книгата ТУК

 

ВРЕДНА ЖИТНА ДЪРВЕНИЦА

Вредната житна дървеница и дървениците от род   Aelia ca  едни от най-опасните неприятели по житните култури. Хранят се и с други диви житни треви и плевелни растения. От културните житни предпочита най-много и най-силно повреждат пшеницата, по-слабо нападат ечемик, овес и ръж. Зимуват като възрастни индивиди под опадалата шума в покрайнините на горите, като Вредната житна дървеница предпочита разредените дъбови гори. Напролет тя се раздвижва при средна денонощна температура 8-9°С. Миграцията към житните посеви се извършва при тихо, топло и слънчево време. През пролетта възрастните смучат сок от стъблата на младите растения, вследствие на което централният лист пожълтява, усуква се и изсъхва. По-късно, когато времето се затопли, те смучат сок от връхните части на неизкласилите още растения. Над мястото на убождането класът побелява, не се образуват класчета, вретеното се изкривява, а осилите се накъдрят (частично белокласие). Непосредствено след изкласяването вредните житни дървеници смучат сок от стъблото над последното коляно – тогава целия клас побелява (пълно белокласие). Периодът на яйцеснасяне през различните години е различен – от 52 до 74 дни. Една женска снася до 150 яйца – през пролетта по растителните остатъци и по-рядко по бучките пръст и по камъните, а когато времето се затопли, и по долните засъхнали листа или по листата и класовете.

               Повредите от вредната житна дървеница обхващат два етапа. През първия възрастните на дървеницата повреждат стъблата на житните, много от които загиват. През втория етап ларвите повреждат зърната, които имат по-ниско абсолютно и хектолитрово тегло, което се отразява на размера на добивите.

Борбата против вредната житна дървеница отначало е насочена срещу презимувалите възрастни, при приключване на  пролетната миграция (съотношението между мъжките и женските в посевите трябва да е 1:1). Провежда се преди яйцеснасяне, като съгласно Общите принципи за интегрирано управление на вредителите е задължително да се спазват следните прагове на икономическа вредност (ПИВ):

  • 2 бр./ м2  при суха и топла пролет, слаби и редки посеви;
  • 4 бр./ м2 при нормална гъстота на посева;
  • 1 бр./ м2  за семепроизводните посеви.

Плътността се определя със стандартен ентомологичен сак в тихо и слънчево време (пет откоса се равняват на 1 м2 обследвана площ).

Разрешени инсектициди за борба срещу възрастното на вредната житна дървеница:


 

Активни вещества

Търговско име на продукта за РЗ

Доза /дка

Категория на употреба

Алфа-циперметрин

ВАЗТАК НОВ 100 ЕК

20 мл

НП

Ламбда-цихалотрин

ЛАМБАДА 5 ЕК

20 мл

Тау-флувалинат

МАВРИК 2 Ф

25 мл

НП

Ацетамиприд

МОСПИЛАН 20 СП

12,5 г

Есфенвалерат

СУМИ АЛФА 5 ЕК

25 мл

НП

Зета-циперметрин

ФЮРИ 10 ЕК

10 мл

НП

 

От средата на месец април е установена начало на миграция на възрастните в масивите с житни.  Хладното време удължи миграцията на възрастните. През миналата година плътността от възрастните и ларвите на вредната житна дървеница остана под ПИВ в много региони на страната. Не е необходимо да се извършва третиране, когато плътността на неприятеля е под ПИВ, тъй като с него се унищожават много от полезните насекоми яйчни паразити (от родовете Trissolcus = Asolcus и Telenomus), които по естествен път регулират плътността на дървеницата.

ДРУГА ГРЕШКА, КОЯТО СЕ ДОПУСКА Е КЪСНОТО ТРЕТИРАНЕ СРЕЩУ ВЪЗРАСТНИТЕ, КОГАТО ВЕЧЕ Е ПРЕМИНАЛА ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ПЕРИОДА НА ЯЙЦЕСНАСЯНЕ, НО ВСЕ ОЩЕ НЯМА ИЗЛЮПВАНЕ НА ЛАРВИТЕ. ЗА ДА БЪДЕ ЕФЕКТИВНА БОРБАТА СРЕЩУ ВЪЗРАСТНИТЕ ТЯ СЕ ПРОВЕЖДА ДО НАЧАЛОТО НА СНАСЯНЕТО НА ЯЙЦАТА.

ВТОРИЯТ ЕТАП ОТ БОРБАТА СРЕЩУ ДЪРВЕНИЦИТЕ ЗАПОЧВА, КОГАТО ПРЕОБЛАДАВАТ ЛАРВИТЕ ОТ IIIта ВЪЗРАСТ, НО ДО ПОЯВАТА НА ЛАРВИТЕ ОТ IVта ВЪЗРАСТ, КОГАТО ПЛЪТНОСТТА ИМ Е НАД ПИВ.

ЖИТНА ПИЯВИЦА  – обикновена и синя

В началото на месец май се очаква да настъпи излюпване на ларвите – начало  на неприятеля.. И през настоящата година наблюдаваната плътност от възрастни е под ПИВ.

Ларва – мръснобяла до бледожълта. Тялото й в задната част е силно изгърбено. Покрито е с тъмна слизеста материя, в която плуват екскременти. Ларвите се хранят по листата, като нагризват надлъжни ивици между нервите, унищожават горния епидермис и паренхима без да засягат долния епидермис. Масовата поява на ларвите е по време на изкласяване и цъфтеж. Развитието им продължава около две седмици. Нападението обикновено е на петна или на хармани. Повредените листа побеляват и при силно нападение изсъхват. Развитието на растенията се забавя, а добивът намалява.

Балансираното минерално торене повишава естествената устойчивост на растенията към неприятеля. При засушаване се наблюдават по големи повреди на посевите.

Химичната борба се провежда при ПИВ – 1 ларва  на флагов лист или 20% унищожена листна маса. Разрешени инсектициди за борба:


 

Активни вещества

Търговско име на продукта за РЗ

Доза /дка

Категория на употреба

Алфа-циперметрин

ВАЗТАК НОВ 100 ЕК

12,5 мл

НП

Делтаметрин

ДЕЦИС 2,5 ЕК

40 мл

НП

Делтаметрин + тиаклоприд

ПРОТЕУС 110 ОД

50 мл

Ламбда-цихалотрин

КАРАТЕ ЗЕОН 5 КС

15 мл

Ацетамиприд

МОСПИЛАН 20 СП

12,5 г

Есфенвалерат

СУМИ АЛФА 5 ЕК

25 мл

НП

Зета-циперметрин

ФЮРИ 10 ЕК

10 мл

НП

хлорпирифос-етил + циперметрин

НУРЕЛЕ Д

50-80 мл

хлорпирифос + бета-цифлутрин

ПИРИНЕКС СЮПРИЙМ 3В

75 мл

циперметрин

СУПЕРСЕКТ МЕГА

12 мл

НП

 

ЛИСТНИ ВЪШКИ ПО ЖИТНИТЕ

 

Във фаза цъфтеж и начало на млечна зрелост започва масово разселване на листните въшки по класовете. В резултат на нанесената повреда броят на зърната в класовете намалява и  остават спаружени. Семената показват понижена кълняемост, а добивите намаляват. Загубите са най-големи, когато масовата поява съвпадне с цъфтежа и с образуването на зърното при житните. За един вегетационен период въшките развиват 8-10 поколения. Върху намножаването им положително влияние оказва повишеното съдържание на азот в растенията. Валежите ограничават масовото намножаване на въшките, особено когато съвпадат с началото на миграцията.

Освен пряката повреда листните въшки са вектор на редица вирусни заболявания по житните култури (пшеничена щрихова мозайка, агропирова мозайка, бромусова мозайка).

Числената динамика на листните въшки се регулира много успешно от комплекса хищни и паразитни насекоми, сред които най-голямо значение имат възрастните и ларвите на калинките и ларвите на сирфидните мухи. Химична борба с въшките се провежда само в посевите,  в които плътността им е над ПИВ, който в периода на изкласяване е 15% нападнати растения или 10 бр./клас.

Регистрирани инсектициди:

 

Активни вещества

Търговско име на продукта за РЗ

Доза /дка

Категория на употреба

Циперметрин + хлорпирифос-метил

ДАСКОР 440

75 мл

Делтаметрин

МЕТЕОР

60-80 мл

Делтаметрин + тиаклоприд

ПРОТЕУС 110 ОД

62,5 мл

Ламбда-цихалотрин

КАРАТЕ ЕКСПРЕС ВГ

30 г

Ацетамиприд

МОСПИЛАН 20 СП

15 г

Алфа-циперметрин

МАГЕОС

7 г

Флоникамид

ТЕПЕКИ

14 г

Циперметрин

ШЕРПА 100 ЕК

25 мл

Хлорпирифос + бета-цифлутрин

ПИРИНЕКС СЮПРИЙМ 3В

75 мл

 

БРАШНЕСТА МАНА, КАФЯВА РЪЖДА, ЖЪЛТА РЪЖДА, СЕПТОРИОЗИ И МРЕЖЕСТИ ПЕТНА ПО ЕЧЕМИК

От средата до края на  април се наблюдаваха  благоприятни климатични условия за развитие на болестите по есенните зърнено-житни култури – висока въздушна влажност, умерени температури и валежи – локални и повсеместни.

 Благодарение на тези условия   се   увеличи степента на нападение от брашнеста мана по пшеница и ечемик. Констатираното нападение е предимно по долните и средните етажи на растенията, но в някои посеви достига до ПИВ. Затова  с  редовните обследвания се  установява  степента на нападение от болести конкретно за всеки масив !

Химична борба се провежда при следните актуализирани ПИВ:

  • За брашнеста мана:
  • 10% нападната листна маса, във фенофази от 1-ви – 2-ри възел до поява на флагелния лист – цъфтеж;

 

  • За кафява ръжда, жълта ръжда, септориози и мрежести петна по ечемик:
  • 5% нападната листна маса, във фенофази от 1-ви – 2-ри възел до поява на флагелния лист – цъфтеж.

 

 

ФУЗАРИОЗА ПО КЛАСА НА ЖИТНИТЕ

 Пораженията от болестта могат да бъдат особено големи в години, в които по време на цъфтежа, на наливане и узряване на зърното има валежи или висока въздушна влажност. Тези условия се считат за благоприятни за развитието на фузариозата. Нападението обхваща отделни класчета или целите класове на житните растения – те изглеждат воднисти, бледокремави със слаб червеникав плесенов налеп. Зърната в болните класчета остават по-дребни, леки, спаружени и обикновено нямат кълняемост.

За предпазване от болестта, при хладно и влажно време в периода на цъфтеж (над 70% въздушна влажност), е необходимо да се извърши третиране с един от разрешените за борба фунгициди:
 

Активни вещества

Търговско име на продукта за РЗ

Доза /дка и срещу болестите

Категория на употреба

Биксафен +протиоконазол

АВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕК

80-125 мл

брашнеста мана, ран листен пригор, жълта ръжда, фузариум по класа

Пикоксистробин

АКАНТО 250 СК АКАПЕЛА 250 СК

60 мл                             брашнеста мана, ран листен пригор, жълта и кафява  ръжда, фузариум по класа

Пираклостробин + епоксиконазол

ДИАМАНТ МАКС

120-150 мл

брашнеста мана, ран листен пригор, петносване на плевите, жълта и кафява  ръжда, фузариум по класа, мрежовидни петна по ечемик

Тиофанат-метил + епоксиконазол

ДУЕТ УЛТРА *

60 мл

брашнеста мана, ранен листен пригор, жълта и кафява  ръжда, фузариум по класа

Флутриафол

Импакт 25 ск

50 мл

 брашнеста мана жълта и кафява  ръжда

НП

Тебуконазол + биксафен

 

 

ЗАНТАРА 216 ЕК

 

 

125 мл

брашнеста мана, ранен листен пригор, черна стъблена  и кафява  листна ръжда, фузариум по класа

 

 

Тебуконазол + дифеноконазол

МАГНЕЛО ЕК

100 мл

фузариоза, септориоза по класа /листни петна,   кафява  ръжда  

Епоксиконазол + метконазол

 

 

ОЗИРИС *

 

 

200-300 мл

 ранен листен пригор, жълта и кафява  ръжда, фузариоза  по класа, хелминтоспориоза,  брашнеста мана

 

Пропиконазол + тебуконазол

ПРОЗАРО 250 ЕК

100 мл

брашнеста мана, листни петна, фузариум  по класа  ранен листен пригор, жълта и кафява  ръжда,базично гниене/ фузариоза по стъблата

Тебуконазол

РИЗА 20 ЕК

125 мл

брашнеста мана, ран листен пригор, черна стъблена  ръжда, фузариум по класа, брашнеста мана

Изопиразам + ципроконазол

РИКАЛИ

100 мл

жълта и кафява  ръжда,   ран листен пригор, петносване на класовете,  брашнеста мана

Тебуконазол + спироксамин + протиоконазол

СОЛИГОР 425 ЕК

70-80 мл

листни петна, жълта и кафява  ръжда, брашнеста мана, мрежовидни листни петна, снежна плесен, фузариум  по класа  

Трифлоксистробин + ципроконазол

СФЕРА МАКС СК

30-50 мл

септориоза, фузариоза, брашнеста мана, кафява  ръжда

Епоксиконазол + фенпропиморф

ТАНГО СУПЕР *

80 мл

кафява  ръжда, черна стъблена ръжда,ранен листен пригор, петносване на плевите, фузариоза по класа.

Тебуконазол + спироксамин + триадименол

ФАЛКОН 460 ЕК

60 мл

ранен листен пригор, брашнеста мана, черна стъблена ръжда, фузариоза по класа  

Пропиконазол + ципроконазол + хлороталонил

ЧЕРОКИ СЕ *

200 мл

 

 

* – Продукти  за растителна защита, от Първа професионална категория на употреба.

Забележка: Третирането с продукти за растителна защита от първа професионална категория на употреба се извършва от лица със сертификат по чл.83 от Закона за защита на растенията и под контрола на лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление “Растителна защита” или „Растениевъдство”.

 

 

 

За извеждане на борбата с болестите, неприятелите и плевелите

да се прилагат само разрешените за употреба продукти за растителна защита

при съответната култура, вредител и в разрешената доза!

Закупуването на продукти за растителна защита трябва да става само от търговски фирми, притежаващи Удостоверение за търговия с ПРЗ

Вашият коментар