неделя, декември 16, 2018
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаОвощарствоРастителна защита

МОНИТОРИНГ НЕПРИЯТЕЛИ ПРИ ОВОЩНИТЕ Април – Май 2015 г. – № 1

Струпясване и брашнеста мана по ябълката

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

352Четения
NivaBG.com

МОНИТОРИНГ НЕПРИЯТЕЛИ ПРИ ОВОЩНИТЕ Април – Май 2015 г. – № 1

Очаквани вредители за периода са

Струпясване и брашнеста мана по ябълката, Ранно кафяво гниене, Обикновена крушова листна бълха, Кръгломиниращ молец, Плодови и листни оси, Червен овощен акар,

Цилиндроспориоза по череша и вишна,  Плодови хоботници,  Мъхнат бръмбар,   Плодови червеи,  Миниращи молци,   Щитоносни въшки,  Прасковен клонков молец, Листни въшки

Черешова муха – за да установите запаса от зимуващата популация на неприятеля извършете  почвени разкопки 50/50/50 см под проекцията на короната на дървото. Ако в насаждението има ранни, средноранни и късни сортове се избират 4 дървета от ранните, 8 от средно ранните и 4 от късен сорт в съотношение 1:2:1. 

При установяване над 3 бр. какавиди / кв.м борбата с неприятеля в градината е наложителна.

Как да разпознаем какавидата на черешовата муха – тя е жълтокафява до бледожълта, дълга 5 mm. Разположена  е в землиста камера, в почвата и може да се открие на дълбочина  между 5-10 см.

 

Плодови и листни оси – необходимо е да установите начало и динамика на летеж. За целта поставете бели лепливи плоскости, почвени кафези и метода на стръскване от момента на набъбване на пъпките при сливата и след разпукване на пъпките на ябълката и крушата.

При масов цъфтеж уловките стават неефективни и могат да се комбинират с хранителен атрактант-меласа или изкуствена медена роса и др. Ако началото на летеж се установява чрез обследване на градината се определят 10 дървета от най-ранно цъфтящите видове, разположени шахматно в насаждението, които се стръскват всеки ден до 8-9 часа.  По-трудоемък вариант за установяване начало на летеж е,  като през предходната година съберете 250-500 повредени плода с лъжегъсеници, които се поставят в почвени кафези без дъно и зимуват при естествени условия.

Сигнал за борба се дава във фаза бял бутон при плътност 2-3 оси/дърво или на 100 стръскани клонки.

При обилно плододаване ПИВ може да се удвои. Вторият момент, който трябва да се установи е необходимостта от извеждане на борба с лъжегъсениците. За целта се преглеждат определен брой цветове.

 

Плодови червеи – За да проследите и установите начало  и динамика на летеж на пеперудите  от първо поколение е необходимо да заложите феромонови уловки. Те се поставят в градината една седмица преди датата на най-ранния летеж, наблюдаван от специалистите в ОДБХ за дадения район. Броят на уловките се определя на база препоръки на производителя. Най-често срещаната схема е 1 уловка на 10-30 дка, разположени във вътрешността на градината. Капсулите се сменят на 40-50 дни. Водят се записи за броя на уловените пеперуди.

                                                                                                                                 

Ябълков плодов червей – Началото на летеж на пеперудите  от първо поколение на неприятеля съвпада с масовия цъфтеж на ябълката.  Уловките се поставят във външната западна част на короната на дървото, на височина 1,5 до 1,8 м над почвената повър-хност. Уловките се поставят всяка година на едно и също място,  за да се получи информация за нарастване или намаляване на относителната численост през различните години –  да се установи тенденцията.

Сливов плодов червей – Уловките се поставят в насажденията в начало на цъфтеж на джанките  при норма 1 уловка на 30 дка за равнинен терен и еднаквост на сортовете и 1 на 5-10 дка при пресечен терен и голямо сортово разнообразие.  Уловките се преглеждат всеки ден до установяване начало на летеж  и в пиковете на летежа, а през останалото време 1-2 пъти седмично. Недостатък на този феромон е, че се привличат и пеперуди на източния  плодов червей.

Как да установим разликата в природна обстановка, когато в насаждението вредят и двата вида: мъжките индивиди на сливовия плодов червей са активни преди изгрев слънце-от 4,30 до 9 часа, като при облачно време летежът може да продължи до 12 часа. Летежът на източният плодов червей започва в периода 16,30-19 часа в зависимост от времето на залязване на слънцето и приключва в 23 часа. Освен двата вида плодови червеи във феромоните се привличат и някои видове листозавивачки, които се различават по морфологични белези.

Източен плодов червей – пеперудите от първо поколение се появяват по-рано от другите два вида плодови червеи – в края на март – началото на април. При топли зими може да има и по-ранен летеж-наблюдаван е  и в края на февруари. Това налага по-ранно залагане на феромоновите уловки за проследяване начало на летеж на пеперуди от първо поколение на неприятеля в сравнение с тези за ябълков и сливов плодов червей.

 

Миниращи молци –  необходимо е да  се извършат наблюдения за установяване начало на летеж и яйцеснасяне на пеперуди от първо поколение на неприятелите. Наблюденията започват в края на март и началото на април. Най-разпространен и вредоносен е кръгломиниращия молец.  Летежът на пеперуди от първо поколение на неприятеля започва при задържане на температури 10-13°С за около 1 седмица до десет дни, обикновено в начало на цъфтежа на ябълката. При понижаване на температурите  под 9°С летежът спира. Снася по долната страна на листата. Първо поколение предпочита да снася по издънките и долните етажи на короната. Начало на летеж се установява с феромонови уловки. Тъй като пеперудите летят през топлите часове на деня летежът може да се установи и чрез преки визуални наблюдения.  Яйцеснасянето, ембрионалното развитие, началото на излюпване и вгризване могат да се установят само със силно увеличение.

 

Прасковен клонков молец – извършват се наблюдения за установяване степента на нападение от презимувалите гъсеници. Гъсеницата е кафява с розови пръстенчета в мястото на съединяване на отделните сегменти, дълга 10-15 mm. Може да я откриете  в пъпките, в мумифицираните плодове, в разклоненията на клонките, по дръжките на плодовете и по стъблото.

 

Плодови хоботници – през април във фенофаза цъфтеж се установява степента на нападение от ябълков цветопробивач. Преброяват се здравите и повредените цветове на 25 съцветия, разположени на клони от четирите страни на 10 моделни дървета.

 

Калифорнийска щитоносна въшка – наблюдаваме начало на летеж на възрастните мъжки индивиди чрез феромонови уловки или бели лепливи плоскости. Имагинирането на възрастните мъжки индивиди съвпада с цъфтежа на по-ранните сортове ябълки и цъфтежа на сливата.

 

Обикновена сливова щитоносна въшка – извършват се наблюдения в началото на април за установяване начало на разпълзяване на презимувалите ларви. От средата на април се наблюдават 10 от по-силно нападнатите дървета  от нетретиран през зимата участък.

 

Червен овощен акар – извършват се наблюдения върху зимните яйца за установяване начало на излюпване в края на март и началото на април. Избират се 5 контролни дървета, откриват се зимните яйца, маркират се и се извършват прегледи за установяване начало на излюпване и процент на излюпените яйца.

 

Обикновена крушова листна бълха – извършват се наблюдения върху популационната плътност на неприятеля. Във фенофаза цъфтеж сигнал се подава при 2-3 процента заселени съцветия – в този период се формират първите колонии.

 

Струпясване по ябълката – В края на месец април могат да бъдат установени първи петна по листата. Първите симптоми се откриват от долната страна на листата закръглени, до неправилни, неясно ограничени масленозелени петна. Симптоми се наблюдават по дръжките на листата, и по чашечните и венечни листа на цвета.

 

Брашнеста мана – През април може да откриете признаци на дифузната форма на болестта – заразените листа са дребни, тесни, ладиевидно удължени, твърди и чупливи. Цветните органи на заразените пъпки са покрити с бял плътен налеп.

 

Ранно кафяво гниене – признаците се откриват по венечните листенца като кафяви некротични петна, които могат да обхванат целия лист. Нападат се и цветни дръжки, носещи клонки и леторасти, които изсъхват.

Вашият коментар