сряда, декември 19, 2018
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаЗеленчукопроизводствоТОРЕНЕ

Вредители по домати и пипер през септември – Бюлетин 15 / 2017

Картофена мана по домати

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

1.22ХилядиЧетения
NivaBG.com

ДОМАТИ и ПИПЕР – Бюлетин за растителна защита 15 / 2017

 

Основни вредители за септември:

Картофена мана по домати (Phytophthora infestans)

Кафяви листни петна Алтернария) (Alternaria solani)

Оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum)

Доматен миниращ молец (Tuta absoluta)

Памукова нощенка

 

 

Картофена мана по домати  – Phytophthora infestans Понижаването на температурите през месец септември в съчетание с температурните амплитуди в денонощието и задържането на сутрешните роси ще създадат благоприятни условия за осъществяване на нови зарзявания. Високите температури през юли  и август ограничиха развитието и разпространението на патогена. Да продължат профилактичните третирания с контактни фунгициди. .ПРЗ ДОЗА
А. в-во: манкоцеб
Дитан М-45 Дитан ДГ Манкоцеб 80 ВП Санкоцеб 80 ВП Манфил75 ВГ Пенкоцеб 75ВГ Пенкоцеб 80ВГ 200 г/дка 200 г/дка 0,25% 200 г/дка 210г/дка 210г/дка 200г/дка
А. в-во: меден оксихлорид
Меден оксихлорид50ВП 0,25%
А. в-во: меден хидроокис
Фунгуран ОН 50 ВП Шампион ВП 0,15% 0,15%
А. в-во: меден сулфат
Купроксат ФЛ 0,3%
А. в-во: метирам
Полирам ДФ 0,2%
и други регистрирани ПРЗ

    При благоприятни климатични условия и при проява на симптоми на болестта да се използват системни фунгициди.ПРЗ ДОЗА
А. в-во: алуминиев фозетил+фенамидон
Верита ВГ 0,15%
А. в-во: азоксистробин
Куадрис 25СК 75мл/дка
А. в-во: манкоцеб + металаксил-М
Ридомил голд МЦ 68ВГ 0,25%
А. в-во: мандипропамид
Ревус 250ЕК 0,05% /50мл/дка/
А. в-во: симоксанил+фамоксадон
Икуейшън про 0,04% /40 г/дка/
А. в-во: диметоморф+манкоцеб
Акробат плюс ВГ* 200 г/дка
А. в-во: диметоморф+--меден оксихлорид
Акробат Р 0,25% /250 г/дка/
А. в-во: диметоморф+фолпет
Виностар Свинкс екстра 180 г/дка 180г/дка
А. в-во: диметоморф +аметоктрадин
Орвего 70мл/дка
А. в-во: бентиаваликарб+фолпет
Винкер ВГ 200г/дка
  А. в-во: мандипропамид+ фолпет
Пергадо мед 27 ВГ   500 г/дка  
и други регистрирани ПРЗ

    Кафяви листни петна –Алтернария  (Alternaria solani) През настоящата година отчитаме по-слабо нападение от алтернария-слаба степен на нападение през месец юли и август.През месец септември да продължат третиранията, като се третира с контактни фунгициди до поява на симптоми на болестта:  

ПРЗ ДОЗА
А. в-во: манкоцеб
Дитан М-45 Дитан ДГ Пенкоцеб 80 ВП Пенкоцеб 75 ВГ 0,2% 0,2% 200 гр/дка 210 гр/дка
А. в-во: метирам
Полирам ДФ 0,2%
и други регистрирани ПРЗ

  След поява на симптоми и при благоприятни климатични условия за развитие, да се прилагат системно действащи продукти за растителна защита.
ПРЗ ДОЗА
А. в-во: азоксистробин
Куадрис 25 СК-(оранж.) Куадрис 25 СК-(полско) 0,075% 75 мл/дка
А. в-во: дифеноконазол
Скор 250 ЕК 0,04%
А. в-во: симоксанил+манкоцеб
   
А. в-во: металаксил-М+манкоцеб
Ридомил голд МЦ 68 ВГ 250 г/дка
А. в-во: диметоморф+манкоцеб
 
Акробат плюс ВГ            200 г/дка
А. в-во: самоксанил+ фозетил алуминий+ меден оксихлорид
Витене трипло Р 400 -500 г/дка
А. в-во: пропамокарб хидрохлорид+фенамидон
Консенто СК 200 мл/дка Консенто СК 200 мл/дка
и други регистрирани ПРЗ

        Оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum) През  месеците юли и август започна разселването и повишаване популационната плътност на неприятеля в насаждения основно от домати, краставици, зеле, зелен фасул. През месец септември продължива вредоносната дейност на оранжерийната белокрилка на полето, като очакваме повишаване на популационната плътност. Важно за успешния контрол на оранжерийната белокрилка на полето, е навременното и качествено третиране на растенията, с фина струя насочена към долната част на листата, където се намират възрастните, ларвите и яйцата. Регистрирани ПРЗ са:  

ПРЗ ДОЗА
А. в-во: алфациперметрин
Вазтак нов 100 ЕК 0,03%
А. в-во: ламбда-цихалотрин+ тиаметоксам
Ефория 045 ЗК 125 мл/дка
А. в-во: ацетамиприд
Моспилан 20 СП Моспилан 20 СГ  Газел Хипо СП 0,02%  35-40 г/дка 0,02% 0,02%
А. в-во: диметоат
БИ-58 0,1%
А. в-во: делтаметрин
Децис 2,5 ЕК Дека ЕК/Деша ЕК/ Дена ЕК/Полеци/ Десижън  Метеор 0,05%   50мл/дка   80-90мл/дка
А. в-во: зетациперметрин
Фюри 10 ЕК 0,02%
А. в-во: пиридабен
Санмайт 20 ВП 0,075%
А. в-во: пирипроксифен
Адмирал 10 ЕК Мулиган       Браи   0,05% 25-95 мл/дка-домати и патладжани   50-112,5 мл/дка-домати  
  А. в-во: гама-цихалотрин
Нексид 015 КС 0,04%
А. в-во: делтаметрин + тиаклоприд
Протеус О-ТЕК* 0,05-0,06% – домати и патладжани Протеус О-ТЕК* 0,05-0,06% – домати и патладжани
А. в-во: тиаметоксам
Актара 25 ВГ 0,03%-краставици и домати.  При листно третиране на открито да се прилага след цъфтеж на културата! 40 г + 40 г/дка – двукратно чрез система за капково напояване Актара 25 ВГ 0,03%-краставици и домати.
Beauveria bassiana, щам ATCC
Натуралис 75-100 мл/дка Натуралис 75-100 мл/дка
и др. регистрирани ПРЗ

        Доматен миниращ молец (Tuta absoluta)     През месец юли и август  констатирахме рязко повишаване  броя уловени пеперуди в заложените феромонови уловки – до 150-200 пеперуди на уловка за седмица. Наблюдават се мини по листната маса и повишаване процента на нанесени повреди по плодовете. Очакваме тенденцията да се запази и през месец септември. През настоящата година констатираме по-силна степен на нападение от неприятеля, което налага извършването на редовни третирания. Важно условие за успешен химичен контрол срещу молеца е редуването на инсектициди с различен механизъм на действие. Ефектът на третиранията рязко намалява при използването на активни вещества с еднакъв механизъм на действие и завишаване на регистрираните дози, поради лесно създаване на устойчивост в неприятеля.

Регистрираните  ПРЗ са: А. в-во: Метафлумизон А л в е р д е С К-0.1% Максимален брой приложения две през 7-10 дни, КС-3 дни; А. в-во: Индоксакарб Авант 150 ЕК-25мл/дка Максимален брой приложения три през 10-14 дни,КС -3 дни; А. в-во: ламбда-цихалотрин+хлоратранилипрол- Амплиго 150ЗК—40мл/дка 2 приложения, КС 7 дни А. в-во: Хлорантранилипрол Алтакор ВГ – 8-12г/дка Максимален брой приложения две, КС-3дни; А. в-во: Делтаметрин Децис 2.5ЕК – 0.05%. Максимален брой приложения две, КС-7дни; А. в-во: Метомил-  Ланат 20 СЛ. Максимален брой третирания 2, КС-7 дни А. в-во: Имидаклоприд+делтаметрин – Конфидор Енерджи ОД – 0.08% Максимален брой приложения две, КС -3 дни; А. в-во: Ацетамиприд-Моспилан 20СП-0.02%; Хипо СП -0.02% Максимален брой приложения две, КС- 3дни; А. в-во: Имидоклоприд Пикадор 20 СЛ-0.05%; Уорант 20СЛ-0.05% Максимален брой приложения три, КС 7 дни А. в-во: Абамектин – Волиам тарго 063СК – 0.08%; Максимален брой приложения две, КС -7 дни; А. в-во: Емамектин бензоат – Афърм 095 СГ-015% Максимален брой приложения 2-4, КС -3  дни; А. в-во: Спинозад – Синеис 480 СК – 0.025%; КС -3 дни; А. в-во: Азадирахтин – Ним азал Т/С – 0.3% – Биоинсектицид;  

 

Памукова нощенка (Helicoverpa armigera) Видът развива три поколения годишно. Наблюдаваме развитие и вредна дейност на трето поколение на неприятеля през месец септември. Констатирани са първо повреди по домати полско производство и сладка царевица още в края на юли и началото на август. Третирането е ефикасно, когато е насочено срещу преобладаващи млади гъсеници от втора до трета възраст. ПИВ (домати -5% нападнати плодове; или 20 яйца/100 растения).

Регистрирани ПРЗ: Авант 150 ЕК – 25 мл/дка- при пипер, домати, патладжан, пъпеши, тикви, дини; Алтакор ВГ-10-12г/дка – на открито и в оранжерии по зелен фасул,моркови, репички; Афърм 095 СГ – 150 г/дка-домати; Цитрин макс ЕК, Циперкал 500 ЕК, Циперт 500 ЕК, Поли 500 ЕК- 10 мл/дка ; Децис 100ЕК – 7.5-12.5мл/дка, Скато-30-50мл/дка, Делтагри ЕК-30-50мл/дка; Ефория045 ЗК-125мл/дка-домати, Протеус О-ТЕК-0,05-0,06%; Ланат 20 СЛ-125мл/дка; Ланат 25 ВП-100г/дка;  Плинто ЕК-40-60мл/дка; Малтоато ЕК-40-60мл/дка; Нуреле Д/Хлорсирин 550ЕК/Санмба – 80мл/дка;   КРАСТАВИЦИ Основни вредители за периода: Мана /Pseudoperonospora cubensis/ Брашнеста мана /Sphaerotheca fuliginea/ Ъгловати петна /Pseudomonas  syringae pv. Lachrimans/ Паяжинообразуващи акари Трипси   Ъгловати петна по краставиците   При установено нападение от болестта да се извършат 2-3 последователни третирания с мед-съдържащи фунгициди.  

Мана (Pseudoperonospora cubensis) Задържането на роса в сутрешните часове, температурните амплитуди в денонощието ще създадат благоприятни условия за развитие на патогена. При установяване на първи признаци да се третира със системни фунгициди през 7 дни. Регистрирани ПРЗ: Куадрис 25 СК 0,075% ; Алиет флаш 0,3% ; Верита ВГ 0,15%; Ридомил голд МЦ 68 ВГ 0,25%  Икуейшън про 0,04%; Корсейт Р ДФ 0,25% ;Галбен 8 М 65 0,25%.; Инфинито СК 120-160 мл/дка.   ЗЕЛЕВИ КУЛТУРИ Основни вредители за периода: Мана Зелев молец Оранжерийна белокрилка Зелева нощенка Бяла зелева пеперуда   Мана по зеле   (Peronospora parasitica)   По  листата се образуват неправилни жълтеникави петна с  бял налеп от долната страна. Силно нападнатите листа скоро изсъхват. Болестта се развива и по  оформените зелки. През месец септември се създават благоприятни климатични условия за развитие и разпространение на патогена. Да се извършват редовни третирания с  един от регистрираните  фунгициди: Ридомил голд Р ВГ  – 500 г/дка, Инфинито СК  – 160 мл/дка.   Неприятели по зелевите култури Към този момент от вегетацията на културите вредят зелева нощенка, бяла зелева пеперуда, зелев молец, земни бълхи, оранжерийна белокрилка, листни въшки.    Зелев молец (Plutella maculipennis)   Отново, както и през 2016 година наблюдаваме висока популационна плътност в някои области на страната. Излюпените гъсеници първоначално минират листата, като се хранят с паренхимната тъкан. В мините гъсениците престояват 2-3 дни, след което ги напускат и се хранят като изгризват долния епидермис и паренхима на листата, без да засягат горния епидермис. Възрастните гъсеници изгризват по листата отвори с различна големина и форма. Повредените растения образуват малки зелки с неправилна форма. Зелевият молец е особено опасен неприятел за цветното зеле. При него гъсениците навлизат в цветната глава и се хранят със съцветията (ПИВ – след завиване на главите 10 % повредена листна маса от гъсениците).

Земни бълхи Вредят най-вече възрастните и по-малко ларвите. Бръмбарите нагризват горния епидермис и паренхима на листата във вид на малки отвори с диаметър 1-2 mm, които при силно нападение се сливат и се образуват големи отвори. Ларвите обикновено живеят в почвата и нагризват корените, а някои минират листата. Възрастните от новото поколение вредят до захлаждане на времето, укриват се и остават да зимуват.  

Листни въшки При нападение в началото на вегетацията на културата силно се поврежда листната розетка и  растенията не завиват глави. По-късно повредените зелеви растения остават с дребни глави, силно замърсени от медена роса и ларвни кожици. При констатиране на плътност над регистрираните ПИВ да се извършва третиране срещу комплекса от неприятели по зелевите култури.

Регистрирани ПИВ: (зелеви пеперуди – 2-3 бр. гъсеници на едно растение или 25% повредена листна маса; зелева нощенка – 15-18 бр. гъсеници от трета възраст на 100 растения; зелеви бълхи – 10% унищожена листна маса; листни въшки – 5% нападнати растения за средно ранно производство, 2% нападнати растения за късно производство; дървеници – 2 бр. на лист) Регистрирани ПРЗ са: Авант 150 ЕК-17 мл/дка; Алтакор ВГ-8-10 г/дка; Амплиго 150 ЗК-0,04л/дка; Децис 2,5 ЕК-50-70 мл/дка; Децис 100 ЕК-7,5-12,5 мл/дка; Дурсбан 4ЕК-200мл/дка; Карате зеон 5 КС-15 мл/дка; Конфидор енерджи-80 мл/дка; Магеос – 5-7 гр/дка; Метеор – 60-70 мл/100л вода; Нексид 015КС-40 мл/дка; Нуреле Д-80 мл/дка; Ранер 240 СК-40 мл/дка; Суми алфа 5 ЕК-25 мл/дка; Фюри 10 ЕК-10 мл/дка; Цитрин макс-5 мл/дка и др.регистрирани ПРЗ.   За извеждане на борбата с болестите, неприятелите и плевелите да се прилагат само разрешените за употреба продукти за растителна защита при съответната култура, вредител и в разрешената доза!.   Информация за разрешените за употреба в Република България през 2017 г, продукти за растителна защита може да получите от “Списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита, регистрираните  торове и подобрители на почвата за 2017 г.”, изд.  на издателство Виденов и син.     Утвърдени срокове за прилагане на държавна помощ по „Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick ( Lepidoptera)“. Срокът  за подаване на заявления към ДФЗемеделие  за участие в помощта е : от 10 април до 29 септември 2017 година. Като съпътстващ документ към заявлението за подпомагане се представя ПРЕДПИСАНИЕ, издадено от ОДБХ на територията на стопанството Ви. Срок за отчитане и представяне на документи: до 20 октомври 2017 година.

Вашият коментар