петък, април 19, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
АгрокалендарРастителна защитаФунгициди

Aприлските пръскания са много важни – Добри съвети през АПРИЛ за ОВОЩАРЯ

Формули за правино пресмятане на количеството препарат в пръскачката

Aприлските пръскания са много важни - Добри съвети през АПРИЛ за ОВОЩАРЯ

За овощаря 

 

 

 

Когато резитбата е извършена, овощната градина е почистена, а младите дръвчета – засадени, през април вниманието на овощаря се съсредоточава главно върху опазването на растенията от вредители. Тази му грижа няма да отпадне и през следващите месеци, но априлските пръскания са много важни. Тук няма възможност да се спрем на всичките болести и борбата с тях, но не можем да отминем две от тях.

 

 

 

Струпясване по ябълката

 

 

 

Това е повсеместно разпространена болест, която при благоприятни условия може да предизвика пълно унищожаване на реколтата при ябълката и крушата. Причинява се от гъбичка (Venturia inaequalis Cooke). Развива се от напъпването на дърветата до листопада. Напада предимно листата, плодовете и по-ограничено зелените леторасти.

 

Признаци. По заразените листа от горната им страна се появяват точковидни до средно големи, неправилно закръглени кафеникаво-зелени  петна, наподобяващи плесен. Нападнатите листа пожълтяват и опадат. По плодове се образуват също такива петна, които по-късно некротират. След изчезването на налепа се откриват корковидно изменените тъкани на кората. В мястото на нападението плодът не нараства, вследствие на което се деформира, а корковидната тъкан се напуква. Такива плодове са нестандартни и не подлежат на съхранение. По зелените леторасти, макар и по-рядко, може да се забележат слаби подутини, които впоследствие се наблюдават като раковинни повреди. Някои сортове проявяват в различна степен устойчивост към тази болест. Устойчиви са Приам, Флорина, Присила, Джонатан, Английска ренета, а по-слабо се нападат Виста бела, Молиз делишес, Джонаголд, Глостер и др. Силно чувствителни са сортовете Златна превъзходна, Червена превъзходна, Старкримсон и Айвания.

 

Борбата се води чрез две предцъфтежни, едно в края на цъфтежа и няколко следцъфтежни пръскания.

 

 

 

Препарати за борба със струпясването по ябълката

 

 

 

Препарат                   Начин на       Конц.              Карантинен   Категория      Забележка                                                                       дейсттвие      (доза)              срок              за употреба

 

 

 

 

 

Болеро 12 ЕК           Предпазно и  0,06%             14                    3

 

лекуващо       (60мл/д)

 

Делан 700 ВДГ         Предпазно и  0,05%

 

лекуващо       (50 г/д)           20                    3

 

Дитан М 45               Предпазно     0,03%             20                      3

 

 

 

Дискус ДФ                Предпазно и  0,02%

 

(Строби ДФ)             лекуващо       (20 г/д)           35                    3

 

 

 

Купроксат ФЛ          Предпазно     0,3%               14                    3          До фаза миши уши

 

Полирам ДФ             Предпазно     0,2%               14                    3

 

Силит 40 СК             Предпазно и 0,16%              14                    3

 

лекуващо

 

Систан супер            Предпазно и  0,03%             14                    3

 

24 ЕК                          лекуващо

 

Скор 250 ЕК             Предпазно и  0,02%             30                    3

 

лекуващо

 

Строби ДФ                Предпазно и  0,025               35                    3

 

лекуващо

 

Тирам 80 ВГ              Предпазно     0,03%             21                    2

 

Флинт макс ВГ           Предпазно и  0,02%             14                    3

 

лекуващо

 

Фоликур 25 ВГ         Предпазно и  0,04%             21                    3

 

лекуващо

 

Фолпан 80 ВДГ        Предпазно     0,15%             20                    3                      До големина плода колкото лешник

 

 

 

Шавит Ф71,5 ВП      Предпазно и  0,2%               20                    2

 

лечебно

 

Шавит Ф72 ВДГ       Предпазно и  0,2%               20                    2

 

Лечебно

 

Шампион ВП            Предпазно     0,2%               14                    3                      До фаза

 

миши уши

 

 

 

Брашнеста мана

 

 

 

И това е повсеместно разпространена болест. Причинява се от гъбичка (Podosphaera leucotricha Ellis & Everhart). Напада всички части на ябълковото дърво  – листа, леторастите,  цветовете и по-рядко плодовете. Развитието й се благоприятства от високата въздушна влажност, каквато се задържа дълго в дъждовно време и край водоемите. В по-сухите райони болестта може да не придобие размери от стопанско значение.

 

Признаци. Брашнестата мана по ябълката има две форми – система и локална.

 

Системната форма се появява още през пролетта Заразените пъпки не се развиват или ако се развият образуват белезникави леторасти с нагънати листа, които по-късно изсъхват и опадат.

 

Локалната форма се  развива по всички зелени части под формата на неправилно закръглени сивобелезникави налепи, които по-късно потъмняват. По плодовете се появяват мрежести напуквания.

 

Умерена устойчивост спрямо брашнестата мана е установена при сортовете Глостер, Молиз делишес, Фуджи, Червена превъзходна, Старк, а високо устойчиви са сортовете Прима, Демократ и Озарак голд.

 

Борбата срещу брашнестата мана по ябълката се води с агротехнически и химически средства. Първото пръскане се извършва при разпукването на пъпките. Следващите съвпадат с пръсканията срещу струпясването – две предцъфтежни, едно в края на цъфтежа и 7-8 следцъфтежни. Когато се налагат пръскания срещу брашнестата мана по ябълката, икономически по-изгодно е да се използват онези препарати, които действат и срещу струпясването.

 

 

 

Препарати за борба с брашнестата мана по ябълката

 

 

 

Препарат                   Начин на       Конц.              Карантинен   Категория                                                                                             действие        (доза)              срок              за употреба

 

 

 

Байфидан 250 ЕК     Предпазно     0,015               30                    3

 

и лекуващо

 

Болеро 12 ЕК            Предпазно и  0,06%             14                    3

 

лекуващо       (60мл/д)

 

Дискус ДФ                Предпазно и  0,02%

 

(Строби ДФ)             лекуващо       (20 г/д)           35                    3

 

 

 

Кумулус ДФ             Предпазно     0,6-0,9%         20                    3

 

 

 

Полсулклор 80 ВП   Предпазно     0,9%               20                    3

 

 

 

Пънч 40 ЕК               Предпазно и  0,0075%         60                    2

 

лекуващо

 

 

 

Скор 250 ЕК             Предпазно и  0,02%             30                    3

 

лекуващо

 

 

 

Топсин М 70 ВДГ    Предпазно и  0,12%             3                     3

 

лекуващо

 

Флинт макс ВГ         Предпазно и  0,02%             14                    3

 

лекуващо

 

 

 

Фоликур 25 ВГ         Предпазно и  0,04%             21                    3

 

лекуващо

 

 

 

Шавит Ф71,5 ВП      Предпазно и  0,2%               20                    2

 

лечебно

 

 

 

Шавит Ф75 ВДГ       Предпазно и  0,2%               20                    2

 

лечебно

 

 

 

Опитайте страничното присаждане на стъбло

 

 

 

Това е малко познат начин у нас, но заслужава внимание.

 

Любителите овощари добре познават присаждането на калем под кора по време на активното сокодвижение през април. Тогава кората на подложката трябва лесно да се отделя и под нея да се пъхва калемът. Но преди този момент, в самото начало на сокодвижението може да се използва т. нар. странично присаждане на стъбло. Този начин много прилича на обикновената копулация, когато подложката и калемът са еднакво дебели и косо направените им отрези, наподобяващи елипса просто се слепват един с друг (фиг. 1). В случая обаче има и съществена разлика, защото подложката е чувствително по-дебела (1,5-3 пъти) от калема. Това е дебелина, неподходяща за присаждане под кора, както и за обикновена копулация. При такива разлики се прибягва до присаждане на „кози крак”, но неговото изпълнение е по трудно. В известен смисъл между двата начина има и някаква прилика и затова някои автори са склонни да приемат присаждането на стъбло като разновидност на присаждането „кози крак”.

 

Времето за използване на този начин в овощарската практика е същото, което е и за обикновената или подобрената копулация – края на зимата-началото на пролетта, когато започва сокодвижението, а калемите трябва да са зрели и съхранени така, че да не са претърпели никакви физиологични промени.

 

Състои се в следното:

 

Подложката се прерязва напречно на мястото, където ще се извърши присаждането. Пререзът се заглажда с остро ножче. Откъм страната с по-гладка кора се прави отрез, подобен на отреза при копулацията, само че в случая той не представлява пълна елипса (фиг. 2). Засягате, разбира се, и дървесината. Ширината и дължината му се съобразяват с дебелината на калема и с възможната дължина на отреза, който ще бъде направен на него. Калемът се подготвя чрез едно изтегляне на ножчето, както при присажданто под кора, и се поставя върху подготвеното място за присаждане. Внимава се камбиалните слоеве (най-вътрешния слой на кората)  на подложката и присадника да съвпадат. Така в горната си чат отрезът на калема ще се издига дъгообразно над хоризонталния отрез на подложката. Следва превързване и замазване с овощарска замазка. Замазва се превръзката, откритата рана на подложката, както и на върха на калема.

 

Най-добре е, разбира се, камбият на калема да покрива напълно камбия на подложката, т. е. корите на подложката и калема в основата си да се покриват. В повечето случаи това трудно се постига по цялата дължина на отрезите поради различната дебелина на двата компонента. Все пак това в значителна степен е възможно и при полагането на калема трябва да се внимава колкото се може по-голяма част от камбиалните слоеве на кората на подложката и калема да се припокриват. Това става, като калемът се поставя в едната или в другата страна на отреза на подложката. При превързването трябва да се придържа така, че местоположението му да не се променя.

Вашият коментар