вторник, юни 25, 2024
0887257707 videnov@abv.bg

Добри съвети през АПРИЛ за ГРАДИНАРЯ – подготовка на почвата, засаждане на ранни домати, пипер и патладжан

Добри съвети през АПРИЛ за ГРАДИНАРЯ - подготовка на почвата, засаждане на ранни домати, пипер и патладжан

За градинаря 

 

Първата работа на градинари още от началото на април е редом с грижите за разсадите да подготви почвата в градината за отглеждането на предвидените зеленчуци. Почвата се обработва плитко и се профилира, т. е. оформят се високи или ниски лехи, бразди (тирове, кавали). С тези обработки се внасят необходимите количества минерални торове.

Условията за засаждане на раните домати, пипер и патладжан на открито нормално възникват постепенно от първата половина на месеца в най-южните райони на страната и до края му обхващат районите на Северна България и някои по-високи полета.

Най- важният ориентир за засаждане на разсада на открито е вероятността за образуване на слани. Следната таблица, съставена на основата на дългогодишни наблюдения в Института по метеорология и хидрология на БАН може да ви е от полза в това отношение. Разбира се, за да се избегнат неприятности, трябва да се следят краткосрочните метеорологични прогнози. 

 

Ориентировъчни дати на последния (пролетен) мраз в някои райони на страната

 

Район             Най ранна                  Средна          Най-късна

                        дата                            дата                дата

 

Берковица     16. ІІІ                         12. ІV             27. ІV

Благоевград   21. ІІІ                           4. ІV             27. ІV

Бургас             16. ІІ                          21. ІІІ             14. ІV

Варна              16. ІІ                          26. ІІІ             19. ІV

Видин              17. ІІІ                           5. ІV               5. V

Враца             25. ІІ                            3. ІV             21. ІV

Г. Оряховица 16. ІІІ                         12. ІV               5. V

Габрово          18. ІІІ                         10. ІV               3. V

Добрич           27. ІІІ                         16. ІV               2. V

Исперих         27. ІІІ                         15. ІV               2. V

Карнобат       27. ІІІ                         14. ІV             20. V

Кърджали      14. ІІІ                         13. ІV               5. V

Кюстендил    18. ІІІ                           8. ІV               5. V

Лом                16. ІІІ                           1. ІV             27. ІV

Павликени    21. ІІІ                           9. ІV               5. V

Пазарджик     20. ІІІ                           7. ІV             28. ІV

Плевен             7. ІІІ                           3. ІV             20. ІV

Пловдив          4. ІІІ                           4. ІV               5. V

Русе                  9. ІІІ                         31. ІІІ             19. ІV

Садово           16. ІІІ                         11. ІV               5. V

Самоков         28. ІІІ                         21. ІV             25. V

Сандански     16. ІІ                          29. ІІІ             21. ІV

Силистра       20. ІІІ                           2. ІV             27. ІV

Сливен             8. ІІІ                           2. ІV             26. ІV

Смолян          30. ІІІ                         22. ІV             24. V

София            18. ІІІ                           7. ІV             27. ІV

Ст. Загора      16. ІІ                          29. ІІІ             27. ІV

Трън                 4. ІV                           6. V                 7. VІ

Хасково         14. ІІІ                         12. ІV               5. V

Царево             4. ІІІ                         20. ІІІ               6. ІV

Шумен           19. ІІІ                         11. ІV               5. V

Ямбол            29. ІІІ                         14. ІV               7. V

 

 

                Заб. За съставянето на горната таблица са използвани данни от „Агроклиматичен справочник на НР България“, ДИ „ Наука и и изкуство“,1960 г. По наше мнение времето от издаването на справочника е изключително кратко, за да настъпят дори несъществени отклонения от установените чрез многогодишни наблюдения средни дати на последния пролетен мраз.

 

Внимавайте с дълбочината и разстоянията

Не е еднаква поносимостта на растенията към отклоненията от нормалното засаждане. Засаждат се по правило толкова дълбоко, колкото са били в разсадната леха. Водният лук, целината, салатите и др. не понасят по-дълбокото засаждане. За зелето, карфиола и алабаша е важно пръст да не покрие растежните им връхчета. Но те, както и пиперът, може да се засаждат малко по-дълбоко и стъблата им в основата си образуват допълнителни корени. Тази способност при доматите е по-голяма и тя успешно се използва при засаждането на прераснал разсад. Не е желателно обаче дълбокото им засаждане, защото корените попадат в студена почва и не могат да отговорят на нуждите на надземната част, която се развива на топло. Растенията завяхват въпреки наличието на влага и често загиват. Затова такъв разсад се засажда полегнал плитко в копки  (виж фигурата). Така първичните корени функционират при нормални условия, а стъблото образува и вторични корени.

 

Що се отнася да разстоянията на засаждане, те трябва да бъдат такива, че да осигурят нормално развитие на растенията при възможно най-еднаква хранителна площ за всяко от тях и в същото време да дават възможност за доброкачествена обработка на почвата.

Следната таблица може да ви ориентира:

 

Разстояния на засаждане и засяване на зеленчуци в сантиметри

 

Зеленчуков вид                    Разстояние в сантиметри

                                Между  редовете                    В реда                                   

                                                                                              

Домати ранни                       75 – 80                        25                   

Домати ср. ранни

Салатни сортове                   70 – 80                        40                                                      

Консервни сортове              70 – 80                        30                                           

Домти късни                         70 – 80                         35-40                                     

Пипер                                    50 – 60                        15     (По 1 раст.в гнездо) 25 (По 2 в гнездо)

Патладжани                          50 – 70                        50 – 60                                    

Краставици ранни                 90                               40                                           

Краставици късни                  90                               15 – 20                                    

Тиквички                                80 – 120                      50 – 100                                 

Тикви                                     200 – 300                    150 – 200                                           

Бамя                                       40 – 50                        25 – 30            

Фасул пешак                         50 – 60                        25-30     (гнездово)

Фасул вейков                         80 – 90                        50 – 60    (гнездово)                                                                                                                              

Зеле ранно                             60 – 70                        40                                                      

Зеле късно                             75 – 80                        40 – 60                                   

Карфиол                                60 – 70                        40 – 50                                   

Манголд                                20 – 30                        20 – 30                                   

Моркови                                20 – 30                        2,5 -3 – 4                    

Лук глави от

арпаджик                               20                               10 – 15                                   

Чесън глави                          15 – 20                        10 – 15

Вашият коментар