петък, юни 2, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
АгрокалендарОтлгежданеПЧЕЛАРСТВО

Добри съвети през АПРИЛ за ПЧЕЛАРЯ

Добри съвети през АПРИЛ за ПЧЕЛАРЯ

Когато пчелите се втурват на работа, пчеларят слага и размества рамки в кошера

 

През април цъфтят различни овощни видове, върбите, глухарчето, подбелът и още други растения. А има ли цъфтяща растителност, у пчелите заговаря нагонът да отгледат поколение и носят мед, захващат се с восъчен градеж. В ранна пролет препоръките за стесняване и затопляне на гнездата, за осигуряване на достатъчно храна са точни. Това създава условия на майката да снася яйца и броят на пчелите бързо се увеличава. Но вече се налага гнездата да се разширяват, за да не се задържа така желаният съзидателен процес.

 

Преди да е започнал восъчният градеж, още в края на март и началото на април пчеларят трябва честичко да проверява крайните 1-2 пити и ако забележи, че пчелите изпълват междурамията или на предпоследната има яйца, гнездото трябва да се разшири. По правило в този период се използват изградени пити от предната година с работнически килийки. Те трябва да имат светлокафяв до тъмнокафяв цвят. Светлите пити се запазват за по-нататъшните разширявания. Много е добре, ако в питите има и малко мед, който, разпечатан, ще послужи за подхранване. Ако няма, следва да се напръскат с медов разтвор или захарен сироп. Работничките бързо ги полират, а майката незабавно започва да снася яйца в тях.

 

Разширяването трябва да се извършва постепенно. Поставя се по една пита до крайната пита с пило откъм южната или западната страна. След няколко дни се проверява дали е запълнена с яйца и ако е, до нея се поставя нова.

 

Щом младите пчели развият восъчните си жлези и цъфтящата растителност благоприятства восъкоотделянето, започва градежът на пити в гнездото. Това се забелязва лесно по напълнените с нектар медови килийки под горните летви, по които се появява нов бял восък. От този момент гнездата трябва да се разширяват с восъчни основи. Рамките с восъчни основи се поставят по една в гнездо между последната пита с открито пило и крайната с прашец и мед. Телът, върху който е споена восъчната основа, трябва да е обърнат към пилото. Така младите пчели бързо го вграждат и новоизградената пита не се деформира. Щом килийките бъдат изградени до половината от височината им, питата трябва да се премести в средата на гнездото, където майката ще снася яйца. На нейно място се поставя нова восъчна основа.

 

От другата страна на гнездото, едновременно с поставянето на восъчната основа за градеж на пити с работнически килийки, трябва да се поставя и строителна рамка. На нея пчелите задоволяват нуждата си за търтеев градеж и правят т. нар. далаци. От тях се получава най-доброкачественият чист восък. Ако имат мед, следва да се дадат на по-слаби семейства. Пчелите ще го почистят и тогава може да се стопи.

 

Поставянето на строителни рамки не е за подценяване. Пчелите градят килийки, в които майките снасят неоплодени яйца. Така се избягва градежът на търтееви килийки  и отглеждането на търтеи на плодниковите пити. Пчелите, ангажирани в градеж, са по-активни, по-добре използват пчелната паша и не изпадат в роево състояние, а добивът на мед е по-голям. Ако пчеларят забележи, че пчелите от някое семейство не градят на строителната рамка, докато другите градят, това е указател, че или семейството се готви за роене, или е осиротяло. Спрели ли са да градят всички семейства, това пък е указание, че вече няма принос на нектар.

 

Направете строителна рамка, удобна на пчелите. За строителна рамка служи обикновена плодникова без опънати телове. Когато към горната летвичка прикрепите ивица восъчна основа от около един сантиметър, пчелите ще започнат да изграждат на нея търтееви килийки.

 

По-добре ще е обаче, ако на една трета разстояние от долната летвичка приковете успоредно на нея втора летвичка. В тази част опъвате теловете и поставяте восъчна основа. Преди това към страничните летвички в горния им край заковете ламаринени ушички. Те ще придържат рамката към фалцовете на плодника. При това положение горната летвичка ще остане подвижна. След като към нея прикрепите ивица от восъчна основа, тя ще послужи за градеж на търтееви килийки. На долната част, която е с восъчна основа, пчелите ще изграждат килийки за отглеждане на пило и складиране на мед и прашец. Подвижната горна летвичка ще може да повдигате и да изрязвате далаците, без да безпокоите много пчелите.

 

Такива подобрени строителни рамки се поставят по 2-3 между питите с пило в гнездото. Така те са леснодостъпни за всички пчели, които отделят восък.

Вашият коментар