събота, май 25, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
АгрокалендарОтлгежданеПЧЕЛАРСТВО

Добри съвети през юни за пчеларя

Добри съвети през юни за пчеларя

Пчелните семейства са в особено активно състояние с настъпването на главния медосбороен период. Ако обаче в резултат на неблагоприятни метеорологични условия пчелната паша закъснява и цъфтящата растителност е ограничена, а поради валежи и пчелите не могат да летят, опасността от изпадането на семействата в роево състояние е голяма.

Ако някое семейство изпадне в роево състояние, пчеларят трябва да вземе мерки за прекратяването му.

За целта многокорпусният кошер с роевото семейство се измества в страни, а на негово място се поставя корпус с восъчни основи и сред тях пита с младо пило заедно с майката. Над корпуса се поставя ханеманова решетка, а над нея празен корпус. Изваждат се питите от роевото семейство и пчелите се смитат върху платно пред новия кошер. Освободените пити се подреждат в празния корпус. Над него се поставят нови, докато по описания начин се прехвърлят всички пити. Маточниците се унищожават. Входовете на корпусите над ханемановата решетка временно се затварят. При тази подредба пилото остава най-отгоре. Майката с част от младите пчели е отделена в долния корпус с восъчни основи. Така семейството е в състояние на естествен рой, организира бързо гнездото си и се включва в активна паша. Пчелите в по-горните корпуси може да заложат свищеви маточници. След 8-9 дни те се унищожават и входовете се отварят. По идентичен начин се постъпва и с дадан-блатовите кошери. Ако кошерът е лежак, отмества се и на негово място се поставя празен дадан-блатов кошер с корпус.

Постарайте се да уловите роевете, ако на някое и друго семейство не сте успели да прекратите роевото състояние.

А ето и два добри начина за изкуствено роене на пчелните семейства..

Преди да се залови за изкуствено роене, пчеларят, освен че трябва да познава биологията на пчелата, следва да има предвид и някои основни правила

  • Не бива да се увеличават пчелните семейства с повече от 10% от броя им в началото на годината (т. е. на 10 кошера най-много един). Увлеченията към бързо разделяне на семействата за кратко време, колкото и ефективни да са начините на изкуственото роене, намалява до някаква степен активността на семействата и добивът на пчелните продукти намалява.
  • На изкуствено роене да се подлагат само най-силните семейства с изявени качества за жизненост и продуктивност. В останалите роевият инстинкт се потиска, за да се поддържа събирателната и градивната им способност.
  • Да се предпочита по-малък прираст на пчелни семейства в пчелина, отколкото по-голям, но със слаби и непродуктивни семейства.
  • Към изкуствено роене на пчелното семейство да се пристъпва, когато то има достатъчно пило и пчели, като се съблюдава времето на настъпване на главната паша и нейната продължителност.
  • Пчеларят трябва да разполага с оплодени майки или зрели маточници, изградени пити с мед, прашец и работнически килийки, както и с необходимия инвентар – нови кошери, преградни дъски, затоплящи материали и др.

 

Най-популярните и лесни за приложение начини на изкуствено роене са образуването на прости и сборни отводки, отводки с презимували запасни майки, делене на семействата наполовина и налитане при майката. Всичките се основават на биологичния факт, че след разместването на кошерите летящите пчели (старите) се завръщат на старото място, докато младите остават на новото. Най-подходящият начин за изкуствено роене в този календарен период е

 

сборната отводка

 

Основната разлика между простата отводка и сборната отводка е, че при простата материалът за образуване на новото семейство се взема от едно пчелно семейство, докато сборната се сформира от няколко силни и здрави семейства.

Сборните отводки се сформират след прецъфтяването на акацията. От няколко силни семейства се вземат по 1-2 пити с люпещо се пило и покриващите ги пчели, като се внимава майката да не е сред тях. Питите, общо 8 на брой, се поставят в новия кошер, чието дъно предварително е натрито с лук, за да притъпи различията в миризмите на пчелите. Ако те са малко, допълнително се стръсват пчели от друга пита, за да достигнат общо тегло към 2 кг, които да покрият добре 9-10 пити. На новото семейство се дават и 1-2 пити с мед. Още същата вечер или на другия ден се придава и оплодена майка в клетка, която се освобождава след 24 часа. Сформираната отводка следва да се пренесе на по-отдалечено място за облитане на пчелите. На семействата, от които се взети питите, се дават рамки с восъчни основи за градеж или изградени пити.

След прецъфтяването на акацията и непосредствено преди настъпването на главната паша, особено в райони, където тя е продължителна, за размножаване на много силни семействата може да се използва и начинът

 

налитане при майката

 

В празен кошер се поставят 5-6 празни изградени пити и пити с храна. Нареждат се през една. От силното семейство се отнема питата с майката и се поставя в средата на новото гнездо. Добавят се 1-2 пити със запечатано пило. Тези манипулации се извършват по време на усилен летеж на пчелите. Летящите пчели се устремяват към новия кошер с тяхната майка, който е поставен на старото място. Кошерът със старото семейство се премества на ново място и му се придава оплодено майка или зрял маточник.

Вашият коментар