петък, март 31, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
АгрокалендарРастителна защита

И през юни за пръскачката няма почивка – Добри съвети през юни за овощаря

И през юни за пръскачката няма почивка - Добри съвети през юни за овощаря

Добри съвети за овощаря за овощаря през юни

Летните резитбени операции като филизене, пензиране, привързване, отклоняване или прегъване продължават и през юни. На встъпващите в плододаване млади дръвчета премахнете всички плодове до 50 см от върховете на водача и продължителите на скелетните клони и разклонения. Натоварването им с повече плодове се отразява неблагоприятно в младенческата им възраст.

Ще помогнете много на младите и новозасадените дръвчета да укрепнат и по-бъзо да навлязат във фаза на плододаване, ако ги подхраните с размит във вода пресен оборски тор или амониева селитра. Това подхранване, съчетано с обилна поливка, ще им осигури буен и продължителен растеж.

И през юни за пръскачката няма почивка  Условията са благоприятни за развитието на много болести и неприятели по овощните растения, което налага и съответни мерки. Разбира се, пръсканията не са задължителни, когато няма констатирани нападения или числеността на неприятеля не превишава прага на икономическата вредност. Овощарят трябва да е наблюдателен и в случай на нужда да нарамва пръскачката. За съжаление в повечето случаи през юни това е наложително.

Ябълки и круши. Трябва да продължи борбата със струпясването, тъй като все още температурните условия и високата влажност благоприятстват развитието й. При ябълките, страдащи от брашнеста мана, следва да се използват препарати, които действат както срещу тази болест, така и срещу струпясването.

Първата десетдневка на месеца е време за пръскане срещу ябълковия плодов червей. Това е първо пръскане в по-високите райони и по морското крайбрежие, а за полските е второ. Може да се употребят препарати като:

 
Препарат

Начин на действие

Доза на дка, Конц. В %

Карантинен срок в дни

Категораия

на употреба

 

Вазтак нов

100 ЕК

Контактно, стомашно, респираторно и репелентно

 

 

    0,0125%

 

 

       7

 

 

     3

Децис 2,5 ЕК

Контактно и стомашно

    0,03%

       7

     3

Децис 25 ВГ

Контактнои стомашно

0,003%

       7

     3

Децис 100 ЕК

Контактно и стомашно

7,5-12,5 мл/дка

       7

     3

 

Димилин

25 ВП

Контактно и стомашно, блокира натрупването на хитин

 

 

    0,04%

 

 

     30

  

 

     3

Дурсбан 4 ЕК

Контакто, стомашно и фумигантно

 

    0,2%

 

    28

 

     2

Карате зеон

Контактно и стомашно

   0,02%

    14

     3

Релдан 40 ЕК

Контактно, стомашно и фумигантно

 

    0,12%

  

    14

  

    3

Ламбада 5 ЕК

Контактно и стомашно

  0,015%

    28

    3

Супесект мега (Суперсект екстра)

Контактно и стомашно

 

  0,015%

   

      7

   

    3

 

Сумицидин 5 ЕК

(Суми алфа 5 ЕК)

Контакно и стомашно

0,02%

    14

    3

Шерпа 100 ЕК

Контактно и стомашно

  30 мл/дка

    14

    3

 

 

 

Сливи. Към края на месеца е възможна появата на второто поколение на сливовия плодов червей, но още в първата десетдневка се провеждат пръскания срещу първото, започнали някъде и в края на май. Може да се използва някой от следните препарати:

 

Препарат

Начин на действие

Конц. в  %,

доза на дка

Карантинен срок в дни

Категория на употреба

Вазтак нов

100 ЕК

Контактно, стомашно, респираторно и репелентно

 

    0,0125%

 

      7

 

        3

Децис 2,5 ЕК

Контактно и стомашно

    0,05%

      7

       3

Децис 100 ЕК

Контактно и стомашно

7,5-17,5 мл/дка

     7

      3

Дурсбан 4 ЕК

Контакто, стомашно и фумигантно

   0,15%

     28

      2

Ранер 240 СК

Стомашно

    0,03%

     14

      3

 

Заб. В случай че се използва за едновременно пръскане на двата овощни вида някой инсектицид, приложим както срешу ябълковия плодов червей, така и срещу сливовия,но с посочена различна концентрация (доза) прибягва се към по-високата.

Череши и вишни. В началото на месеца само късните сортове, нападнати от черешова муха, се пръскат с някой от регистрираните препарати с къс карантинен срок (децис 2,5 EK, карате зеон, вазтак нов).

 

Вашият коментар