неделя, май 26, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
АгрокалендарГоведаЖИВОТНОВЪДСТВО АгрокалендарЗайциОвцеСвине

Разваленото сено пукнат грош не струва – Складиране на сено

Разваленото сено пукнат грош не струва - Складиране на сено

Добри съвети за животновъда през АВГУСТ

 

Разваленото сено пукнат грош не струва. Доброкачественото сено е най-важната съставка в зимните дажби на тревопасните домашни животни, а правилното му складиране е основната мярка, наред с навременната коситба, за запазване на неговото качество. Към складиране на сеното във вид на купи, бали и в сеновали се пристъпва, когато то е добре изсушено.

Добре изсушеното сено съдържа 15-16% влага. При стискане с рака то не се натрошава. Пресушено ли е, листата на бобовите и на житните треви лесно се ронят, а това е загуба на най-ценните хранителни вещества. Затова събирането, товаренето, разтоварването, балирането и каквито и да са други манипулации следва да се извършват сутрин след вдигането на росата и привечер, когато поеме малко влага, или както казват обикновено “да се отвърне”.

Сеното се съхранява на открито в по-големи или по-малки купи (камари, шири), или в покрити пространства – сеновали и плевни. Складирането винаги е свързано с известни загуби. На открито те са по-големи и варират в широки граници. Те са толкова по-големи, колкото по-малки са купите. Това лесно се обяснява с по-голямата повърхност, при която повече сено е изложено на атмосферните влияния. Загубите са относително най-големи при конусовидните купи, по-малки при цилиндричните и най-малки при камарите. Билата и стрехите на купите и камарите трябва да са направени така, че да не позволяват да прониква във вътрешността им валежна вода. Най-добре е билата и стрехите да се покрият и с пласт слама, за да не се излага сено на атмосферните влияния. Купите и камарите следва да се изграждат върху дъно, направено от вършина и слама, а около тях да се изкопаят канавки, които да извеждат валежните води на безопасно разстояние

Вашият коментар