събота, май 25, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
АгрокалендарОтлгежданеПЧЕЛАРСТВО

Силни семейства в пчелина правят само младите майки

Силни семейства в пчелина правят само младите майки

Добри съвети за пчеларя през юли

 

 

 

По една или друга причина пчелното семейство може да остане без майка. В такъв случай трябва час по-скоро да му бъде придадена нова. Но и остарелите майки, у които има все още живот, не са пълноценни, снасят по-малко яйца и повечето от тях неоплодени, излюпват се търтеи, семействата изостават в развитието си. Известно е, че пчелни семейства, останали без майка, не могат да зимуват – не правят плътно кълбо, тъй като са неспокойни, доста от тях се разпълзяват по питите и загиват. Майката може да започне да снася още през зимата, но трябва да е млада и плодовита. Оттук протича и необходимостта от планомерна смяна на майките.

 

 

 

Кога се прави подмяната

 

 

 

От гледище на периодичността и от годишното време се очертават два основни монета – през две години и през активния период.

 

Защо през две години? Защото майките снасят най-много яйца през първата и втората година от живота си. През следващите години, освен че са по-малко, все повече от тях са неоплодени, излюпват се търтеи, семейството изостава в развитието си и не може да използва пчелната паша. Така че изключително важно е двегодишните майки, т. е. тези, които са зимували две зими, да бъдат сменяни. На практика това се постига, като всяка година 50% от майките в пчелина се подменят с млади. Така те са само едногодишни и двегодишни. Може да се запази и някоя за три години, ако плодовитостта и е висока и очевидно притежава ценни генетични заложби. Разбира се, без оглед на възрастта, трябва да се подменят слабо продуктивните или дефектни майки.

 

По време на активния период също се очертават два подходящи момента за подмяна на майките.

 

Когато главната паша е богата, но не продължителна, най-добре е това стане преди нейното начало. В този случай на мястото на отнетата майка на семейството се предоставя зрял маточник.  Вярно, за кратко време яцеснасянето спира, но пък количеството на меда се увеличава, защото много работнички се освобождават от грижата по отглеждането на пилото и се включват в приноса на нектар.

 

Когато главната паша е продължителна, майката снася много яйца, в резултат на което се изтощава. В този случай по-добре е подмяната да стане към средата на главната беритба. Младата майка ще допринесе за подобряване състава на семейството с млади есенни пчели, а това вече е гаранция за по-успешно иззимуване на семейството.

 

 

 

Няколко условия, без които успехът е невъзможен

 

 

 

Периодичната смяна на старите майки се извършва с нови, които могат да бъдат заплодени или незаплодени, както и със зрели маточници. Когато се придава нова майка, успешното й приемане от пчелното семейство и изпълнението на основната й функция от нейна страна да снася яйца зависи от редица условия, по-важните от които са:

 

•          за предпочитане е новата майка да е съешена, тъй като ще се приеме по-благосклонно от пчелите и рискът от загуба при брачния полет отпада, а снасянето на яйца не прекъсва;

 

•          когато майката е несъешена, придаването й към пчелното семейство трябва да се извърши около 10 дни преди началото на главната паша или в нейния край, за да не се отрази неблагоприятно прекъсването на яйцеснасянето на използването на пашата;

 

•          на осиротели семейства без млади пчели 5-6 дни преди даването на майката се дава зряло люпещо се пило;

 

•          преди даването на новата майка семейството се преглежда и ако има заложени маточници, те се унищожават;

 

•          новата майка се придава внимателно, без да се безпокоят пчелите и без да се напомпва много пушек;

 

•          ако пчелната паша е оскъдна и няма принос на нектар, семейството се подхранва със захарен сироп 2-3 вечери преди даването на новата майка;

 

•          гнездото на семейството се затопля добре, съобразно климатичните условия през сезона, а входът на кошера се стеснява силно с цел да се предотвратят кражбите.

 

 

 

Предпочитаната практика

 

 

 

Има различни начини за смяна на пчелните майки. Старата може да бъде уловена и унищожена и на нейно място ръчно поставено новата, като се изполват различни похвати, включително и начини за уеднаквяване на миризмата. В съвременното пчеларство се прибягва предимно към придаване с различни клетки, направени от телени мрежи. Най-често се използват цилиндричната, плоската, титовкота (клетката на Титов) и транспортната. В тях майките остават в безопасност за известно време, през което пчелите свикват с тях. Клетките имат приспособления за освобождаването на майката щом пчелите проявят благосклонност към нея.

Вашият коментар