събота, август 13, 2022
0887257707 videnov@abv.bg
АгрокалендарРастителна защита

За да не вилнеят из овошките болести и неприятели

За да не вилнеят из овошките болести и неприятели

Добри съвети за овощаря през юли

 

Не отлагайте подпирането на клоните на плодните дръвчета- Това трябва да направите преди да са променили местоположението си. Когато увиснат под товара на плодоовете, ще е късно. Тогава може и да са се счупили или вие да ги счупите при опита са да ги повдигнете и разположите що-годе по-добре в пространството. За подпори се използват пръти с различна дължина или клоните се привързват към централния водач. Постъпва се според конкретния случай. Особено важно е да подложите нещо на мастото където подпирате или привързвате, което да предотврати ожулването на кората.

Продължавайте да направлявате растежа на младите дръвчета. При слаб растеж може да ги подхраните с малко (30-40  г  на квадратен метър амониеева селитра. Поливайте. Чрез привързване или разпъване можете да насочите растежа на клонките в правилна посока и по подходящ ъгъл към стъблото и водача.

Не подценявайте изрязването на листата на ягодите. Няма да навредите на ратениета, напротив, ще им помогнете. Тези листа са стари и без това отмират, но затрудняват развитието на нови, които ще бъдат по-активни и  ще допринесат за залагането на плодни пъпки.Често старите листа са силно нападнати от някои гъбни болести и с отстраняването им ще намалалите инфекционния фон в насаждението. При изрязването само внимавайте да не засегнете растежните връхчета, които дават началото на новите свежи листа.

Започва присаждането на спяща пъпка (окулирането)..Започва се с костилковите видове  в последователност – сливи, кайсии, праскови, вишни, череши. От семковите видове се окулират първо крушите, а след тях и ябълките, по-напред на клонова подложка, по-късно на семенна от културни сортове и накрая върху киселица. Като най-ранен срок за окулиране на спяща пъпка се възприема втората десетдневка на юли, а като краен срок – средата на септември. В по-високите райони този период е по-къс, докато в по-топлите южни райони може да започне малко по-рано и да завърши малко по-късно.

 

За да не вилнеят из овошките болести и неприятели

 

Юли е благоприятен месец за развитието на различни болести и неприятели по овощните култури. Появява се второто поколение на ябълковия плодов червей, който напада и крушата, излита пеперудата от  второто поколение на сливовия плодов червей, поражения могат да нанесат кръгломиниращия молец, листозавивачките, анарзията, източния плодов червей, да не говорим за различните листни въшки и акарите. Неоправдани са пръсканията срещу тези неприятели, ако не е установена наличността им над прага на икономическата вредност (ПИВ). И любителят овощар, който не може методично да го установи, трябва да го има предвид, защото все пак във възможностите му е окомерната преценка при наблюдаване на изолирани случаи на нападения. При по-сериозни нападения естествено е да нарамва пръскачката с някой от препаратите, посочени в следната таблица:


Неприятел

Праг на икономическа вредност (ПИВ)

Препарат

Концентрация в .% Доза г (мл)/дка

Карантинен срок в дни

Ябълков плодов

червей

II поколение

 

1,2-1,5%        

пресни

вгризвания

– гъсеници

 

Вазтак нов 100 ЕК

 

Децис  2,5 ЕК

 

Дурсбан 4 ЕК

 

Карте зеон 5 КС

 

Калипсо 480 СК

 

 

 

Ламбада 5 ЕК

 

Нексид 0,15 КС

 

 

Релдан 40 ЕК

 

Синеис 480 СК

 

Суми алфа 5 ЕК

 

Суперсектт 10 ЕК

 

Сумицидин 5 ЕК

 

 

Суперсект мега (Супесект екстра

 

Шерпа 100 ЕК

0,0125

 

 

0,03    

 

30 мл/дка

 

0,02%

 

 

20-25 мл/100 л вода 100-150 л/дка работен разтвор

 

0,015%

 

0,02% (20 мл/дка)

 

0,12%

 

30-43,7 мл/дка

 

0,02%

 

 

0,0125%

 

 

0,02%

 

 

 

0,015%

 

 

 

30 мл/дка

7

 

 

7

 

7

 

14

 

 

14

 

 

 

 

28

 

`14

 

 

14

 

7

 

14

 

 

14

 

 

14

 

 

 

7

 

 

 

14

Сливов плодов червей

II поколение

 

3-5 % 

повредени

плодове

 

Вазтак нов 100 ЕК

 

Децис 2,5 ЕК

 

Ефория 045 ЗК

 

Суми алфа 5 ЕК

 

 

0,0125%

 

 

0,05%

 

150 мл/дка

 

0,02%

 

 

 

7

 

 

7

 

14

 

14

 

Кръгломиниращ

молец 

 

2-3 яйца

или мини

средно

на лист

 

БИ-58 

 

 

Вазтак нов 100 ЕК

 

Дурсбан 4 ЕК

 

Карате експрес ВГ

 

Моспилан 20 СГ

 

Суперсект 10 ЕК

 

Сумицидив 5 ЕК (Суми алфа 5 ЕК)

 

Суперсект мега (Супесект екстра)

 

Шерпа 100 ЕК

0,15%

 

 

0,015%

 

 

0,15%

 

60-100 г/дка

 

 

25 г/дка

 

 

0,015%

 

 

0,02%

 

 

 

0,03%

 

 

 

30 мл/дка

21

 

 

7

 

 

28

 

7

 

 

14

 

 

14

 

 

14

 

 

 

7

 

 

 

14

Анарзия по

кайсия

 

3 % нападнати

леторасти и

плодове

 

 

 

Вазтак нов 100 ЕК

 

 

 

Дурсбан 4 Е

 

Карате експрес ВГ

 

Кораген 20 СК

 

Лузиндо 40 ВГ

 

Суми алфа 5 ЕК (Сумицидин 5 ЕК)

 

Суперсект 10 ЕК

 

0,015%

 

 

 

 

0,15%

 

100-120 г/дка

 

 

15-30 мл/дка

 

0,025 кг/дка

 

0,02%

 

 

 

 

0,0125%

7

 

 

 

 

28

 

7

 

 

14

 

14

 

14

 

 

 

 

14

Листни въшки

8-10     колонии на 100

Летораста

 

Ябълкова листна въшка 

 

Прасковена листна въшка

 

 

 

Сливова щитоносна въшка

 

 

 

 

 

 

 

Децис 2,5 ЕК

 

 

БИ-58 

Карате експрес ВГ

 

 

Дурсбан 4 ЕК

Карате експрес ВГ

 

 

 

 

0,03%

 

 

0,05-0,07%

40-60 г/дка

 

 

 

0,1%

100-160 г/дка

 

 

 

 

7

 

 

21

7

 

 

 

28

7

Червен овощен акар    

 

 

3-4 подвижни форми на лист

Вертимек 018 ЕК

 

Енвидор 240 СК

 

Масай ВП

 

Ортус 5 СК (Данитрон 5 СК)

 

Санмайт 20 ВП

 

 

100 мл/дка

 

 

40 мл/дка

 

 

25 г/дка

 

0,05%

 

 

 

0,05%

28

 

 

14

 

 

30

 

15

 

 

 

21

 

Заб. Пръсканията ще бъдат най-резултатни, ако се извършат в момент, указан от поделенията на Националната служба по растителна защита за отделните райони. Обикновено третирането срещу ябълковия плодов червей и сливовия плодов червей се налага още в началото на месеца.

От икономическа гледна точка при нападение от няколко неприятеля следва да се избират тези препарати, които имат общо действие. В такива случаи, когато е препоръчана различна концентрация, се използва по-високата. От друга страна не бива да се употребяват  все едни и същи препарати, за да не се получи устойчивост на неприятеля към тях.

За ябълката и крушата критичният момент за поражения от болестта струпясване през юли е преминал, но при допусната зараза и превалявания (дори оскъдни) развитието на болестта може да продължи. Пръсканията се прекратяват със спирането на нарастването на плодовете. 

За прасковата брашнестата мана продължава да бъде заплаха при повишена въздушна влажност. При наличие на петна по листата и плодовете се използва някой от следните препарати: Скор 250 ЕК -0,2%, Топаз 100 ЕК – 0,03%, Топсин М 70 ВП – 0,1%, Фундазол -0,1%. През този период опасна болест за прасковата е и късното кафяво гниене. Болестта се наблюдава по плодовете, по които се появява тъмно петно, а в него се образуват концентрични пръстени от прашести туфи. Използва се фунгицида хорус 50 ВГ 0,045% (45 г/дка).  Пръсканията се провеждат през около 10 дни, но три седмици преди беритбата на съответния сорт следва да се прекратят.

През този период много голямо значение за опазването на прасковите придобива борбата с източния плодов червей, както и с анарзията.  Срещу източния плодов червей може да се използват препарати като Вазтак 100 ЕК – 0,0125%, Дурсбан 4 Е – 0,1%, Карате експрес ВГ -100-120 г/дка и др

Вашият коментар