неделя, април 14, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
АгрокалендарЗащитаОтлгежданеПЧЕЛАРСТВО

Зазимяването на пчелните семейства трябва да завърши до края на октомври

Зазимяването на пчелните семейства трябва да завърши до края на октомври

Добри съвети за пчеларя

През октомври пчелните семейства се подготвят за зимния си покой. Майките вече не снасят яйца, а работничките оформят гнездото за зимуване, пренасят мед и подготвят мястото, където ще се съберат в кълбо. Задача на пчеларя е да им помогне.

Първата работа във връзка със зазимяването на пчелните семейства през октомври е есенният преглед. Той ще определи конкретните действия на пчеларя за всяко семейство. Прегледът трябва да завърши докъм средата на месеца и най-късно в последната му десетдневка семействата да бъдат зазимени.

Обърнете внимание на здравината на кошерите. Покривите и стените им не трябва да пропускат вода от есенните и зимните валежи. Ако по някаква причина между дъските на кошерите са се появили пукнатини, те трябва да бъдат запълнени. Това лесно може да постигнете с готов маджун за прозорци или като го приготвите от винервайс и блажна боя.

По-добра температура в кошерите ще осигурите, ако преди настъпването на студовете ги ориентирате с входовете им в посока юг или югоизток. Били ли са досега ориентирани по-различно, обърнете ги в препоръчваната посока.

Повдигнете кошерите на тухлени, каменни или друг вид подложки, така че дъната им да са поне на 20-30 см от земята. В същото време им придайте и лек наклон напред. Така бързо ще се оттичат валежните води, попаднали пред входовете.

С навлизането на пчелните семейства в период на относителен покой, кошерите стават лесен обект на нападение от мишки. Трябва да се поставят на входовете мишепредпазители и мрежички на вентилационните отвори, а дъната на кошерите да са добре втикнати.

Пчеларският ви склад също е обект на нападения от мишки. Запушете всички възможни дупки, откъдето може да навлизат Най-добре е питите да съхранявате в плътно затворени сандъчета, корпуси и магазини.

Опасност за пчелните семейства са пчелната въшка и вароатозата. Ако вече е установено нападение от тези неприятели, потърсете помощта на ветеринарния специалист. Във всички случаи като ефикасна мярка трябва всички измрели пчели да се измитат и изгарят. Акарите продължават да живеят върху труповете на умрелите пчели до 11 дни, време, през което могат да пропълзят по здравите.

Проверете и състоянието на оградата на пчелина. Ако няма, направете. Никога не е изключено едри животни да навлязат сред кошерите и да бутнат някой от тях.

Вашият коментар