петък, септември 20, 2019
0887257707 videnov@abv.bg

Рибарство и аквакултури

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство ” (ОПРСР) се администрират и контролират чрез Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК)
МЗХНОВИНИРибарство и аквакултури

ИСАК е сред най-модерните и комплексни ИТ системи, използвани в българската администрация

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство ” (ОПРСР) се администрират и контролират чрез Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), която е сред най-модерните и комплексни ИТ системи, използвани в българската...

1 7 8
Page 8 от 8