четвъртък, декември 5, 2019
0887257707 videnov@abv.bg

Отлгеждане

Субсидията ще се изплаща по ново направление от мярка 10 Агроекология и климат
ОтлгежданеПЧЕЛАРСТВО

До 129,48 евро на хектар ще бъдат изплащани за осигуряване паша на пчели

До 129,48 евро на хектар ще бъдат изплащани за осигуряване паша на пчели по ново направление от мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). За подпомагане по направлението ще могат да кандидатстват и пчелари,...

1 2 5
Page 1 от 5