четвъртък, октомври 17, 2019
0887257707 videnov@abv.bg

Овощарство

Sorry, This block requests minimum 6 posts to display, Please try to select other queries or add more posts...

Петима агроном-консултанти
ЗеленчукопроизводствоЗърнопроизводствоКартофопроизводствоЛозарствоМЗХНОВИНИОвощарствоТОРЕНЕ

Млад и перспективен екип в полза на земеделието

От края на месец май, увеличаването на екипа на отдел „Aгрохимия и почвознание“ при Агрополихим АД вече е факт. Петима агроном-консултанти, ще работят усилено за внедряване на иновативни технологии за прецизно торене без загуби. Oгромния интерес на фермерите за потреблението...