петък, юни 22, 2018
0887257707 videnov@abv.bg

РАСТЕНИЕВЪДСТВО

поява
Бюлетин растителна защитаОвощарствоРАСТЕНИЕВЪДСТВО

Бюлетин за растителна защита 14 / 2017 – ОВОЩНИ КУЛТУРИ

ОВОЩНИ ВИДОВЕ Екстремно високи температури и големи температурни разлики при краткотрайните захлаждания , даваха характеристика на стресовите условия за развитие на земеделските култури през периода от предходния бюлетин.   Ябълков плодов червей (Cydia pomonella) Продължава летежа и яйцеснасянето...

1 2
Page 1 от 2