четвъртък, април 18, 2019
0887257707 videnov@abv.bg

Овощарство

Sorry, This block requests minimum 6 posts to display, Please try to select other queries or add more posts...

Агро ДокументиДокументиЗеленчукопроизводствоЗърнопроизводствоЗърнопроизводствоКартофопроизводствоОвощарствоТОРЕНЕ

Преходна национална помощ ПРСР 2014-2020 / ОСП 2015 – 2020

Описание на схемата Преходна национална помощ Държавите, които прилагат Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), могат да предоставят преходна национална помощ за периода 2015-2020 г. Преходна национална помощ може да бъде отпусната само за секторите, на които през 2013 г....