сряда, януари 22, 2020
0887257707 videnov@abv.bg

Бабх

Sorry, This block requests minimum 6 posts to display, Please try to select other queries or add more posts...

Агро ДокументиБабхДокументиМЗХПРСР 2014-2020

Одитен доклад за финансовото управление на НССЗ от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.

Одитен доклад № 0300100314 за извършен одит за съответствие при финансово управление на Национална служба за съвети в земеделието за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. ЗАКЛЮЧЕНИЕ   Извършеният одит за съответствие при финансовото управление на НССЗ обхваща периода...