сряда, януари 22, 2020
0887257707 videnov@abv.bg

Животновъдство

Агро ДокументиДокументиЖивотновъдство

Ситуационно-перспективен анализ на червено месо

През 2014 г. се наблюдава тенденция на концентриране на отглежданите свине в страната в по-малко на брой, уедрени стопанства, което позволява постигането на по-висока ефективност на производството. По данни на отдел „Агростатистика” на МЗХ, към м. ноември 2014 г. в...

1 2
Page 1 от 2