четвъртък, септември 24, 2020
0887257707 videnov@abv.bg

Агро Документи

Sorry, This block requests minimum 6 posts to display, Please try to select other queries or add more posts...

Агро Документи

В.Ралчева:Биомошеници подкопават реномето на сектора

„Наличието на производители, които са се регистрирали като биологични само за да получат допълнителни точки по мерки като 4.1,  или са намерили поредната схема за получаване на тавана от средствата по мярка 11 от ПРСР, подкопават  доверието в сектора”, заяви...