петък, октомври 18, 2019
0887257707 videnov@abv.bg

Неприятели по доматите

Sorry, This block requests minimum 6 posts to display, Please try to select other queries or add more posts...

Ларвите на нощенките се хранят с листата на доматите
ДоматиНеприятели по доматитеОпределител на болести неприятели и плевелиРАСТЕНИЕВЪДСТВОРастителна защитаСъвети

Нощенки и други пеперуди при оранжериините домати

Описание на неприятелите   Много ларви на полифагни нощенки се хранят с листата на доматите, като например: Agrotis spp., гамозначна нощенка (Authographa gamma), памукова нощенка (Helicoverpa armigera),. сребристоточкова нощенка (Chrysodeixis chalcites), градинска нощенка (Lacanobia oleracea), многоцветна нощенка (Peridroma saucia), малка полска нощенка (Spodoptera exigua) и Spodoptera littoralis Памуковата...