вторник, ноември 19, 2019
0887257707 videnov@abv.bg

ПЧЕЛАРСТВО

Sorry, This block requests minimum 6 posts to display, Please try to select other queries or add more posts...

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за регистриране на земеделските производители съгласно чл. 7
ГоведаЖИВОТНОВЪДСТВОЗайциЗащитаЗърнопроизводствоЛозарствоМЕХАНИЗАЦИЯОвощарствоОвцеОтлгежданеПтициПЧЕЛАРСТВОРАСТЕНИЕВЪДСТВОСвинеСъветиТрактори

Наредба № 3/29.01.1999 г. за земеделски производител

С тази наредба се определят условията и редът за регистриране на земеделските производители съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители. НАРЕДБА № 3 ОТ 29 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР...