вторник, юли 7, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Цената на нивите скочи за година

Цената на нивите скочи за година. През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в България достига 1053 лв. за един декар, което е със 7.4% повече в сравнение с 2018 година. Данните са на Националния статистически институт. Най-висока цена на сделките с ниви е отчетена в Североизточния район – 1462 лв. на декар, което е със 7.7% повече спрямо предходната година. За сравнение, в Южен Централен район цената на земеделските земи е 706 лв. на декар.

През 2019 г. средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 49 лв., което е с 2% по-малко спрямо 2018 година. За сметка на това средната цена за наем/аренда на един декар постоянно затревени площи е 23 лв. и е с 43.8% по-висока спрямо предходната година.

За същия отчетен период най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в Североизточния район – 69 лв., като спрямо 2018 г. тя отбелязва незначителен спад с 1.4%. Цената, платена за наем/аренда на един декар земя в Северния централен район, достига през 2019 г. 60 лв., а в Северозападния – 50 лева. Цената на рентата в Югозападния и Южния централен район остава без промяна, съответно 30 и 32 лв.

 

 

NivaBG.com
Виктор Павлов