вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Цената на земеделската земя се е увеличила рекордно за 2023 г.

През 2023 година средната цена на сделките с ниви в България достига 1 607 лв. за един декар, което е ръст от 12.5% спрямо 2022 година. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

За 2023 година спрямо предходната 2022 година е налице повишение в цената на сделките с ниви в пет статистически района на страната: Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен и Югозападен район. Намаление на цената е регистрирано в Южен централен район.

През 2023 година средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 62 лв., което е с 1.6% по – малко спрямо 2022 година.

За 2023 година спрямо предходната 2022 година е налице повишение в средната цена за наем/аренда на един декар ниви в Северозападен и Югозападен район. Намаление е регистрирано в Североизточен, Югоизточен и Южен централен район. Средната цена за наем/аренда за един декар ниви в Северен централен район не се променя през 2023 година.

Цени на сделките със земеделска земя в Република България през 2023 година
През 2023 година средната цена на сделките с ниви в България достига 1 607 лв. за един декар, което е с 12.5% повече в сравнение с 2022 година. Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и пасища) през 2023 година достига 388 лв. за един декар и също отбелязва увеличение спрямо предходната година – с 5.1%

През 2023 година е налице повишение спрямо предходната година в цената на сделките с ниви във всички статистически райони, с изключение на Южен централен район, където е регистрирано намаление с 4.1%.

Най – висока е цената в Североизточния район – 2 500 лв. на декар, с 22.4% повече спрямо предходната година.

В Северозападния район цената на сделките с ниви отбелязва повишение и достига 1 638 лв. на декар (със 7.4%). В Северния централен район – 1 761 лв. на декар (с 11.8%). В Югоизточния район – 1 185 лв. на декар (с 8.1%), а в Югозападния – 689 лв. на декар.

Намалява средната цена за наем/аренда
През 2023 година средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 62 лв., което е с 1.6% по – малко спрямо 2022 година. Средната цена за наем/аренда на един декар постоянно затревени площи е 25 лв., което е с 3.8% по – малко спрямо предходната година

Цената, платена за наем/аренда на един декар ниви, бележи повишение спрямо предходната година в Северозападен и Югозападен район, съответно с 4.8% и с 2.9%. Намаление е регистрирано в Североизточен, Югоизточен и Южен централен район, съответно със 7.5%, с 1.9% и с 4.5%. Цената, платена за наем/аренда за един декар ниви в Северен централен район, не се променя. И през 2023 г. най – висока средна цена за наем/аренда на един декар ниви остава в Североизточния район – 86 лева на декар

Виктор Павлов