четвъртък, юли 18, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Част от забраните по Натура 2000 отпадат

Това стана ясно от проекта за Закона за изменение и допълнение на закона за биологичното разнообразие

969Четения

Предстои да отпаднат част от ограниченията за фермерите в мрежата Натура 2000. Те  ще бъдат включвани само по необходимост и по преценка на министъра на околната среда и водите. Това стана ясно от  проекта за Закона за изменение и допълнение на закона за биологичното разнообразие, който е публикуван за обществено обсъждане.

Директивата за местообитанията не изисква от държавите членки въвеждането на забрани за дейности в защитените зони, пише към мотивите на законопроекта. „Практиката показва, че подобна политика по-скоро създава негативно отношение в заинтересованите страни, към природозащитата. В други държави членки на ЕС този подход не се прилага“, допълват експертите от МОСВ.

С новия законопроект се предвижда промяна в периода на действие на плановете за управление, от 5 на 6 години. Това цели уеднаквяване на срока на действие на плана, с този на програмирането на средствата от ЕС, тъй като основната част от финансирането се очаква да се осигури от Европейските фондове.

Създава се и Национален консултативен съвет за Натура 2000, към министъра на околната среда и водите. Със законопроекта се определят неговите правомощия. Предстои да се създадат и Комитети на заинтересованите страни към регионалните органи за управление на Натура 2000, съответно се определят техните правомощия.

NivaBG.com
Виктор Павлов