сряда, май 29, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Агро Новини

Чрез въвеждане на цифрови етикети,на торовете ЕС иска да гарантира подобряване на информираността

Промяната би подобрила ефективността на употребата на препаратите за торене

Чрез въвеждане на цифрови етикети за торовете, ЕС цели да подобри информираността относно съдържанието на торовете, съобщава Ag-Press.eu. В края на изминалата седмица Съвета на ЕС прие своята позиция за промяна на регламента, касаещ етикетирането на торовете , и въвеждането на електронни етикети. Подобна промяна ще доведе до повишаване ефективността на употреба на торовете и ще опрости задълженията на доставчиците за етикетиране на препаратите за торене като намали и разходите на индустрията.

Въпреки че позицията на Съвета споделя основните цели на изменения регламент, тя въвежда няколко подобрения в опит да се намери правилният баланс между преминаването към цифровизация на етикетите за икономическите оператори и предотвратяването на потенциални информационни проблеми за крайните потребители, като се вземат предвид дигитални умения и ограничения на свързаността, с които някои фермери могат да се сблъскат.

Етикетирането на торове понастоящем се регулира от Регламент (ЕС) 2019/1009. Преразглеждането на това законодателство предлага да се позволи на доставчиците на продукти за наторяване да съобщават информация за етикетирането във физически формат, цифров формат или комбинация от двата. Текстът на Комисията предлага да бъде разрешен само цифров формат, когато продуктите за торене в ЕС се продават без опаковка или когато продуктите се продават на икономически оператори, които не са крайни потребители на продуктите.

Земеделските производители и другите потребители на продукти за торене, продавани в опаковки, ще продължат да се възползват както от цифрови, така и от физически етикети за най-важната информация (т.е. защита на здравето и околната среда, агрономическа ефективност или съдържание.

В предложението на Съвета с цел осигуряване на по-голяма проследимост и изравняване на условията с местните дистрибутори, информацията за вносителите е включена като задължителен елемент на бъдещите цифрови етикети. Позицията на Съвета гарантира, че етикетите ще продължат да включват съответната информация за оценка на агрономическата ефективност на тора и за избор на правилния продукт по време на покупката. Поради това някои елементи, които в първоначалното предложение на Комисията бяха преместени в цифровия етикет, бяха преместени обратно във физическия формат. Това включва, наред с друга информация, разтворимото съдържание на хранителните вещества в торовете.