петък, януари 24, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Чужденците вече ще могат да купуват ниви у нас

Седем години не сменяме предназначението на новозакупени земеделски земи

Процедура за създаване на масиви за ползване на земеделски земи по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗПроцедура за създаване на масиви за ползване на земеделски земи по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ
1.12ХилядиЧетения
NivaBG.com

Чужденци ще могат да купуват ниви в България. Проектът на Закон за земеделските земи предвижда отпадне забраната чужди граждани да купуват земеделски земи у нас. От мотивите към закона става ясно, че промяната се налага под натиск, заради заведена процедура относно противоречие с текстове на Договора за функциониране на ЕС. Спорът по този въпрос продължава отдавна.

„Граждани и юридически лица от държавите – членки на Европейския съюз, и на държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, могат да придобиват право на собственост върху земеделски земи при условията на този закон”, гласи предвиденият текст.

Чужденци или чуждестранни юридически лица могат да придобиват право на собственост върху земеделски земи при условията на международен договор, ратифициран по реда на чл. 22, ал. 2 от Конституцията на Република България, обнародван и влязъл в сила, а чужденците – и при наследяване по закон.

Чужди държави не могат да притежават право на собственост върху земеделски земи, предвижда проектът. Политическите партии и организации, движения и коалиции с политически цели, също не могат да имат ниви.

След придобиване на право на собственост върху земеделски земи, новите собственици не могат да променят тяхното предназначение за срок от седем години. Това предвижда новият Закон за земеделските земи, който е публикуван за обществено обсъждане.
След придобиване на право на собственост върху земеделски земи, новите собственици не могат да променят тяхното предназначение за срок от седем години. Това предвижда новият Закон за земеделските земи, който е публикуван за обществено обсъждане

NivaBG.com
Виктор Павлов