четвъртък, юни 17, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Copa Cogeca: ЕС трябва да отговори на кризата с дългосрочна програма за възстановяване на сектора

Продоволствената сигурност и подкрепата за местното земеделие са ключови приоритети докато рисковете от Covid 19остават високи

Организацията подкрепи призива на Юнкер за увеличаване вноските на страните членки в бюджета на ЕС с 1% от БВПОрганизацията подкрепи призива на Юнкер за увеличаване вноските на страните членки в бюджета на ЕС с 1% от БВП

Началото на втория семестър 2020 беше очаквано с нетърпение от цялата европейска фермерска общност. Много важни въпроси бяха поставени на дневен ред на неформалния съвет по земеделие на германското председателство, проведен в Кобленц, в контекст, несигурен от развитието на пандемията Covid. Това се казва в прессъобщение на най-голямата лобистка организация на фермерите в Европа- Copa Cogeca.

Президентите на Копа и Когека Йоахим Руквид и Рамон Арменгол взеха думата, за да помолят присъстващите министри да вземат предвид уроците, извлечени от първата вълна на кризата, особено в контекста на предстоящите дискусии по ОСП и Зелената сделка.

Кризата с коронавируса има дългосрочни последици върху сектора

 

По време на изказването си президентът на Копа Йоахим Руквид заяви: „Избухването на коронавирус все още оказва драматично въздействие върху селските райони в ЕС, с непосредствени и средносрочни и дългосрочни последици в много сектори, както е признато от Комисията. Средносрочният и дългосрочен отговор на Съюза на пандемията трябва да се основава на солидна и стабилна програма за икономическо възстановяване, която отчита повишена устойчивост, отговор на изменението на климата и подобрена защита на биологичното разнообразие. Освен това трябва да продължи да се стреми да подобри единния пазар на Съюза и функционирането на веригата за доставка на храни. “

Освен това председателят на профсъюза на земеделските производители посочи, че въпреки частичното възобновяване на някои икономически дейности в целия ЕС, пазарната ситуация в повечето сектори не се е възстановила съществено и са необходими допълнителни мерки за управление на пазара, за да се помогнат на затруднените сектори и фермерите. Обръщайки се както към Фонда за възстановяване, така и към планирането на бъдещата ОСП, президентът подчерта трите ключови момента, които трябва да бъдат взети предвид: продоволствената сигурност на ЕС, конкурентоспособността на земеделието и достойните доходи за фермерите.

Допълнителни проучвания относно хуманното отношение към животните

 

Като производител на свине от Испания, президентът на Cogeca Рамон Арменгол се фокусира върху аспекти на хуманното отношение към животните, въпрос, поставен високо в дневния ред на неформалната среща на министрите в Германия. Обръщайки се към потенциалните предстоящи предложения за хуманно отношение към животните от ЕС, г-н Арменгол посочи, че макар потребителите да имат възможност да плащат повече за благоприятни за хуманното отношение продукти, ако са добре информирани за хуманното отношение към животните, за съжаление няма ясни доказателства че такава премия ще бъде прехвърлена на земеделските производители, които инвестират, и поради това призова за допълнителни проучвания в това отношение. Председателят на Cogeca отбеляза също така, че има много фалшиви обвинения относно животновъдния сектор и че са необходими допълнителни комуникационни кампании като MeatTheFacts, които обединяват различни заинтересовани страни, за да се осигури балансирана комуникация и по-добро разбиране на животновъдния сектор и производствените стандарти на ЕС.

По темата за транспорта на животни председателят на европейските кооперации подчерта, че „Когато се прилага правилно , законодателството на ЕС относно транспорта на животни оказва положително въздействие върху хуманното отношение към животните. Ние се застъпваме за пълно и хармонизирано прилагане на това законодателство на ниво всички държави-членки; като се вземе предвид, че някои случаи на неспазване на ниво държава-членка могат да бъдат свързани със специфични географски, политически, климатични условия. “

По време на срещата си с германското председателство и министрите на земеделието на ЕС, двамата президенти засегнаха и ключови въпроси като насърчаване на устойчивостта на климата, нелоялни търговски практики и етикетиране на произхода на храните, се казва още в информацията.