понеделник, ноември 29, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Copa Cogeca: Прецизните технологии в земеделието са ключови за по-доброто използване на водните ресурси

Организацията подкрепи новата стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на климат

ТракторТрактор

Най-влиятелната лобистка организация на фермерите и кооператиите в Европа Copa Cogeca обяви, че подкрепя новата стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на климат. „Подкрепяме целта на стратегията да разработим механизъм за сертифициране на отстраняването на въглерод, за да насърчим инициативата за отглеждане на въглерод, обявена в рамките на Европейския зелен договор. Copa и Cogeca разглеждат развитието на въглероден пазар за пазарни схеми за кредитиране на въглерод като дългосрочно жизнеспособно решение за осигуряване на екологичните и икономическите стълбове на устойчивост“, се казва в съобщението на организацията.

Един от ключовите стълбове според тях на адаптацията към изменението на климата в земеделието е повишаването на устойчивостта на културите, където Новите техники за развъждане предоставят широка палитра от решения. Копа и Когека подкрепят целите на стратегията за създаване на законодателна среда за растителни.

Недостигът на вода е сериозен резултат от изменението на климата във все по-голям брой европейски региони и създава нарастващи предизвикателства за производителите на храни. Прецизните селскостопански технологии са ключови за по-доброто и индивидуално използване на водните ресурси при производството на храни. Чрез Общата селскостопанска политика и други политически средства правилният набор от инструменти и благоприятната финансова среда за прецизно земеделие играе жизненоважна роля в подпомагането на прехода към по-устойчиво производство на храни.

Освен селското стопанство, горското стопанство играе ключова роля в решенията, основани на природата: адаптацията ще работи в синергия с мерките в горския сектор, отразени в предстоящата стратегия на ЕС за горите.

Необходими са решения за бърза адаптация в природните сектори, основани на солидни изследователски иновации, подкрепени от програма „Хоризонт Европа“. Копа и Когека особено приветстват силния акцент на стратегията за международно сътрудничество, надграждайки ангажиментите по Парижкото споразумение за спиране на глобалното затопляне, без да се прави компромис с продоволствената сигурност 7%.