четвъртък, септември 24, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Цветан Филев: Водим преговори с НАП за решаване на казуса с данъците на тютюнопроизводителите

Секторът прави всичко възможно да разреши проблема така че да се намери приемливо решение и за двете страни

765Четения

„Продължаваме преговорите с НАП за разрешаване на проблема с неплатените данъци на тютюнопроизводителите, като все още нищо не е ясно, и до 20 април когато е крайният срок за подаване на декларациите за миналата година и може би ще се наложат някои корекции, ще намерим решение”, каза за Nivabg.com Цветан Филев, председател на „Национална асоциация на тютюнопроизводителите-НАТ 2010” . Филев не успя да отговори на въпроса , какъв процент от тютюнопроизводителите ще бъдат обхванати от евентуално разсрочване на неплатени данъци.

В края на миналата седмица „Капитал” съобщи, че на тютюнопроизводителите ще бъдат опростени между 40 и 45 млн. лева  неплатени данъци за последните петг години, като в публикацията се твърди, че има и фермери, декларирали данъци от 2008 година през 2015 година. На въпрос какво ще се случи с тези фермери Филев отвърна, че „те са абсолютно изрядни граждани”, и допълни, че проблемът се корени в това, че е скъсана връзката между ДФ „Земеделие” и НАП през последните няколко години, що се отнася до преходната помощ, изплащана на тютюнопроизводителите.

От сектора се позовават освен това на промяна в Закона за  данъците върху доходите на физическите лица от 2014 година, според която средствата на  физическите лица регистрирани като земеделски производители, включително и тютюнопроизводителите получили помощи през 2014  година, когато се касае за годините 2009 и предишни години се считат за необлагаеми. Той уточни, че тези доходи  влизат в данъчната декларация, но се декларират като необлагаеми. Сега благодарение съдействието на аграрното ведомство се води засилен диалог с данъчните власти, и той изрази надеждата, че ще се стигне до резултат, който няма да ощетява нито тях, нито самите производители, като се води цивилизован диалог. Както е известно тютюнопроизводителите получават преходна национална помощ за референтен период, като тези получили такава например за 2017 година трябва да докажат производство за някоя от годините от референтния период 2007-2009 година.

„Тютюнопроизводители от няколко области вече са получили писма от НАП, че имат неплатени данъци за получени помощи и приходи от реализирана продукция за периода 2013-2017 година. В момента обаче по наша информация, се търсят неизплатени данъци  на всички земеделски производителиза последните пет години”, каза още Филев, като добави, че днес  Шумен дори е имало среща от разяснителната кампания на НАП със земеделски производители от региона.

 

NivaBG.com