неделя, юли 21, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Данъчно облекчение за фермери, получили субсидии

Депутатите от Комисията по земеделие решиха да приемат промени в два закона – Закона за данъците върху доходите на физическите лица Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Това стана с пълно единодушие по време на гласуването по време на заседанието.

Целта е да се облекчат земеделските производители чрез данъчни промени и така стопаните да не плащат данъци върху субсидии до 100 000 лв.

Преди да стигне до пленарна зала и да бъде гласувано в Народното събрание, обаче, това решение трябва да бъде прието и от Комисията по финансите. Засега обаче то липсва от дневния й ред.

С гласуваните промени регистрираните земеделски стопани, които са получили субсидия или друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за развитие на селските райони, могат да ползват данъчно облекчение като намалят сумата от годишните данъчни основи по чл.17 с размера на получената през годината субсидия, съответно подпомагане от двата фонда, до размера на годишните данъчни основи преди намалението, но с не повече от 100 000 лв.

В заключителните разпоредби на Законопроекта е предвидено аналогично изменение в Закона за корпоративното подоходно облагане, като се регламентира, че данъчно задълженото лице, регистрирано като земеделски производител, има право да намали данъчната си печалба, реализирана от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция, с размера на получената през годината субсидия до размера на данъчния финансов резултат преди облагането, но с не повече от 100 000 лв.

Виктор Павлов