събота, януари 23, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Държавата ще регулира бизнеса с трюфели

От Министерството на земеделието изтъкват, че страната ни е на първо място в света по добив на трюфели от естествени горски находища

454Четения

До 20 000 лева може да достигне глобата за нерегламентирано изкупуване, транспортиране и продажба на трюфели. Това предвижда проект на Закон за трюфелите, публикувана на портала за обществени обсъждания strategy.bg.

Целта на нормативния акт е да регулира бизнеса с трюфели в България, който според изчисленията е с годишен оборот 200 милиона евро. Смята се, че в сектора са заети до 30 хиляди души. В мотивите на Министерството на земедяелието се посочва, че в него се работи най-вече на черно, което носи до 6 милиона лева загуби за държавата.

От ведомството изтъкват, че страната ни е на първо място в света по добив на трюфели от естествени горски находища, като износът на година е между 150 и 200 тона. Само 1 процент се продава на българския пазар. Новият закон предвижда добивът на ценните гъби да се извършва само след преминаване на курс и ползване на нож с точно определени размери. Предвиждат се събирачите на трюфели да се вписват в публичен регистър на сайта на Изпълнителната агенция по горите.

В последните години е налице тенденция за увеличаване на хората заети с лов и търговия на трюфели, както и търговията с продукта. Според данни на браншовите организации в сектора работят около 30 000 души. В същото време липсват ясни правила за разрешителни режими, регистрация на обекти за изкупуване, специфични изисквания към заетите в бранша лица, прилагане на мерки за опазване на околната среда и други. В официалната статистика липсват данни за добити количества по години, средна изкупна цена, средна продажна цена, както и количествено измерение на заетите площи съответно процентно съотношение горски/ земеделски/ урбанизирани територии.

Трюфелите са ограничени и бавно възобновяеми природни ресурси, поради което е необходима нормативна база, която да регулира и контролира потреблението и възпроизводството им. Необходима е държавна политика, която да регулира и подпомага производството и пазарната им реализация, предвид нарастващото им търсене в локален, национален и европейски мащаб. Настоящата нормативна уредба не позволява да се съхраняват естествените находища, да се стимулира култивирането им и въобще да се реализира пазарния им потенциал. Това влошава опазването на естествените им популации, регулирането на потреблението, събиране на данъци и създаването на заетост в националната икономика.

Виктор Павлов