сряда, октомври 28, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Държавната помощ за газьола ще има до края на 2023 г.

88Четения

До 31 декември 2023 година се удължава срокът за прилагане на държавната помощ за отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в земеделието. Това става с изменение, предложено в Закона за подпомагане на земеделските производители, което е предложено за обществено обсъждане до на обществено обсъждане до 23 октомври. С удължаването на срока за прилагане на държавната помощ ще се допринесе за постигане на един от приоритетите от Програмата на правителството – устойчиво, конкурентоспособно и пазарно ориентирано земеделие, се казва в мотивите на вносителя. На 16 септември 2016 г. Европейската комисия одобри схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”. Тя е разработена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 651 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар.

До 21 септември в общинските служби по земеделие към областните дирекции „Земеделие“ се подаваха документи по схемата за фермерското гориво. През тази година фермерите ще получат до 84 млн. лв. по схемата. Държавната помощ се предоставя на земеделски производители в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“ под формата на намалена акцизна ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство.

Право на финансова подкрепа по схемата имат всички, които са регистрирани като земеделски производители и имат заверена регистрационна карта за годината на кандидатстване и предходната на нея. Друго условие е кандидатите да имат и валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ. Земеделските стопани, отглеждащи видове и категории животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане за животни, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Виктор Павлов