четвъртък, декември 7, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
Видео

De Minimis животновъдство 2022


3Здравейте приятели на NivaBG.com, аз съм Виктор и това видео идва до вас Благодарение на Аксиал от Syngenta: най-предпочитаният продукт за борба с житните плевели от българските земеделски производители за 2021 година!Аксиал от Syngenta

 

От 17 февруари до 11 март 2022 г. се отваря прием по de minimis за земеделските стопани, които отглеждат крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки. 

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) утвърди за държавната помощ бюджет в размер на 24 млн. лв. А крайният срок за изплащане на финансовата подкрепа е 30 март 2022 г. 

   На подпомагане подлежат стопани с допустими за подпомагане животни по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2021 или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3). 

Животновъдите се подпомагат за допустимия брой животни, след проверка за реализация по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2021 или (ПНДЖ3).   

Това са ставките за отделните видове животни, а документите за кандидатсване може да намерите в линка в описанието на видеото. 

В описанието потърсете и допълнителна информация за аксиал от синджента.

 

 

   Целта на държавната помощ е да покрие част от производствените разходи по отглеждане на животните.   

   Предвидените ставки за подпомагане са:

  • до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за млечни крави под селекционен контрол;
  • до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за млечни крави;
  • до 45 лв. за млечни крави в планински райони;
  • до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за месодайни крави и/или юници;
  • до 55 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за месодайни крави под селекционен контрол;
  • до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за биволи;
  • до 16 лв. до 200-то животно, вкл. и до 11 лв. от 201-то животно за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;
  • до 11 лв. за овце майки и/или кози майки в планински райони;
  • до 11 лв. за овце майки и/или кози майки, които не са под селекционен контрол.   

   Заявления за помощта de minimis се приемат в областните дирекции (ОД) на ДФЗ, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” (ПСМП). Документите се подават по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец.

   Припомняме,  че таванът за получаване на подпомагането по схемата е до 25 000 евро за три последователни данъчни години. Указанията за държавната помощ са публикувани на интернет портала на ДФЗ.