вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Дебатът за ОСП остава, но дали тя ще стане по-справедлива

Какви са позициите на преговарящите страни по основните предложения за реформи в ОСП след 2020 г.

Месец преди окончателното пленарно гласуване в Европейския парламент и тристранните преговори със Съвета, изглежда, че предложението за реформи в ОСП след 2002 година не върви към очакваната посока. Какво можем да очакваме да се случи? Матео Мета докладва за състоянието на дебатите в обширна публикация за портала arc2020.eu. Той дава сравнение в позициите на основните политически групи в ЕП по отношение реформите на ОСП след 2020 година.

Реформата след 2020 г. обещава да осигури по-справедлива ОСП: по-добро насочване и разпределение на ресурсите. За да постигне по-справедлива ОСП, Комисията въведе задължително ограничаване – горни граници на плащанията – и дегресивност – прогресивно намаляване на плащанията над определено ниво – за да се справи с изкривеното разпределение на около 80% от директните плащания само на 20% от европейските ферми.

По-справедливата ОСП може да означава много неща: от по-равномерно разпределение на I стълб директни плащания между различни видове земеделски производители в рамките на и между държавите-членки на ЕС, до ОСП, която зачита социално-икономическите, половите и екологичните условия в ЕС и извън него“, пише Матео Мета .

В предложението на Комисията (юни 2018 г.) „по-справедлива“ ОСП се отнася главно до по-добро разпределение на директните плащания, например от по-големи към по-малки бенефициенти или към млади фермери.

 

ОСП 2014-2020

Предложения на ЕК за ОСП след 2020 г.

Позиция на ЕНП септември 2020 г.

Позиция на Зелените

Съвет на ЕС

Препратки

R1307/2013

COM/2018/392 final

Неформална позиция на ЕНП

Неформална позиция на Зелените

Доклади за напредъка на Съвета

Таван на директните плащания

доброволни

задължителни

Подкрепя задължителен праг на таваните, но и с изключения

За задължителни тавани на директните плащания

доброволни

Праг на таваните евро на ферма

Според решението на всяка страна членка

100 хил. евро

50 хил. евро

100 хил. евро

Според решението на всяка страна членка

Дегресивност преди тавана на плащане

Най-малко 5% за частта на сумата над 150 хил. евро

а) с поне 25% за частта между 60 000 и 75 000 евро:

б) с поне 50% за частта между 75 000 и 90 000 евро:

в) с поне 75% за частта между 90 000 и 100 000 евро:

г) със 100% за сумата над 100 000 евро

а)с поне 25% за частта между 35 000 и 40 000 :

б) с поне 50% за частта между 40 000 и 45 000 :

в) с поне 75% за частта между 45 000 и 50 000 :

г) със 100% за сумата над 50 000 евро:

Отделните страни членки да имат право да избират или да въведат дегресивност или допълнителна преразпределителна подкрепа на доходите

Удръжки за изчисляване на сумата на директното плащане, подлежащо на ограничаване

Според решението на всяка страна членка

а) заплати, свързани със земеделска дейност, декларирана от земеделския производител, включително данъци и социални вноски:

б) еквивалентни разходи за редовен и неплатен труд, свързан със селскостопанска дейност, практикувана от лица, работещи във фермата

Разходи за еко-схеми, млади фермери и 50% от разходите за труд

Разходи за еко-схеми, хуманно отношение към животните и разходи за труд

Някои държави-членки изразиха позицията си за изваждане на разходите за труд, екосистеми и млади фермери. Като цяло Съветът се стреми към по-голяма гъвкавост при определяне на метода за изчисляване на сумите, които трябва да бъдат приспаднати.

Анализът се основава на проучвания, регламенти, предложения на Комисията, доклади за напредъка и заседания на Съвета и неформални позиции на политическите групи на ЕП, извлечени до понеделник 21 септември 2020 г.

Пълният анализ тук