вторник, март 31, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Зърнопроизводство

Декларираме зърното по нови правила

Който не е подал документи, трябва да се регистрира в ОД "Земеделие" до 30 март 2019 г.

Най-късно до 10 дни пшеницата ще бъде прибранаНай-късно до 10 дни пшеницата ще бъде прибрана
Гардоприм Плюс Голд

Произведената пшеница и още 10 култури ще се декларират по нови правила. Те са заложени в приетите промени на Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на европейския съюз​. ​Корекциите са в чл. 58 н и чл. 58 о относно нормативната база, касаеща мониторинга на пазара на зърно.

Съгласно промените земеделските производители на зърно подават ежегодно в съответната областна дирекция „Земеделие“ декларация по образец за количество произведено зърно през текущата година. Декларацията се подава в различен срок според отглежданата култура​ – до 30 септември – за обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале, рапица. ​Царевица, слънчоглед, соя и оризова арпа се декларират до 30 ноември.

Търговци, които имат обекти за съхранение на зърно, трябва да подават ежемесечно, до 3-то число на следващия месец, декларация за налично количество зърно в тях. В срок до 30.03.2019 г . собствениците или ползватели на складовете с капацитет над 50 тона са длъжни да подадат декларация по образец за вписване в регистъра на обектите за съхранение на зърно.

Към нея прилагат нотариален акт, удостоверяващ правото на собственост или на ползване, копие на договор за наем. Информацията се отнася за обекти, които до настоящият момент не са вписани в базата данни на Областна дирекция “Земеделие”.

Предприятията за преработка на зърно подават в края на всяко тримесечие в съответната областна дирекция „Земеделие“ декларация по образец за количеството преработено от тях зърно по видове за съответното тримесечие.

NivaBG.com
Виктор Павлов