вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Делът на ОСП в европейския бюджет ще намалее с 1/3 след 2021 г.

За европейската аграрна политика ще бъдат предоставени общо 365 млрд. евро до 2027 г.

Делът на Общата селскостопанска политика в общия бюджет на ЕС през следващите седем години ще намалее с 1/3, пише agrarheute.com. Съгласно направените от комисаря по бюджет и финанси Гюнтер Йотингер предложения за съдържанието на многогодишната финансова рамка, за земеделие в следващия седемгодишен период трябва да бъдат заделени общо  365 млрд. евро. В гаранционните фондове за фермерите ще влязат 286,2 млрд. евро, а за развитие на селските региони са предвидени 78,8 млрд. евро. Според плановете на финансовия комисар директните плащания ще продължат да са основна съставна част от ОСП и през новия период, въпреки че поради обективни причини ще се наложи лекото им орязване. Намаляването на размера на диектните плащания на хектар ще бъде преразпределено между отделните страни членки.  За всички страни в които директните плащания са под 90% от средните за ЕС ще има дупка от 50% между сегашния размер и 90% от средните за ЕС директни плащания