петък, септември 24, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Демонстрация за отглеждане на лозя без пръскания (Видео)

ксперти показаха технологии за отглеждане на лозя с редуцирано използване на препарати за растителна защита

Лозовите вече пръчки са узрелиЛозовите вече пръчки са узрели

Съвместно с НССЗ от Института по земеделие и семезнание Образцов чифлик направиха поредна демонстрация свързана този път с отглеждането на лозя без пръскания, информират от ССА. По време на демонстрацията, видео от която може да гледате по-долу бяха представени различни технологии за отглеждане на лозя с редуцирано използване на препарати за растителна защита. Демонстрацията е осъществена с подкрепата на хъб България на мрежа № 9 „Намаляване употребата на пестициди при производството на грозде, плодове и зеленчуци“ на проект NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020.

В демонстрацията се показват и винените сортове с повишена зимоустойчивост и устойчивост на болести (сорт Кристален и сорт Мискет Викинг). На терен се анализират лозовите насаждения и съответните сортове грозде.