четвъртък, февруари 22, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Депутатите приеха закон за пръскане на земеделски култури с дронове

Селскостопански дрон

Промените в Закона за защита на растенията, свързани със селскостопанските дронове се приеха на първо четене

Безпилотните летателни системи, познати като дронове, ще се използват за провеждане третиране с продукти на растителна защита, ако са спазени определени условия.

Това е целта на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, който тази седмица беше приет на първо четене в пленарната зала на парламента.

Дронът не може да лети на повече от 2 метра над най-високите части на растенията, а скоростта на движението му не може да е по-бърза от 7 метра в секунда, е записано в законопроекта.

Продуктите, които се ползват за растителна защита, трябва да са одобрени след оценка на риска.

Предвидено е компетентен орган да е издал сертификат за оборудването към безпилотната система.

Прилагането на растителна защита може да се осъществява при определени изисквания за температура и влажност на въздуха, и скорост на вятъра.

Необходимо е да се записва всяко прилагане на пестициди, както и точното географско място на парцелите, които ще бъдат третирани, датата и часа на прилагане и количеството на използваните продукти.

Операторът на безпилотната летателна система също трябва да отговаря на някои изисквания като това да притежава разрешение за експлоатация на дрона в специфична категория или удостоверение за оператор на лека безпилотна летателна система, издадени съгласно наредба, която Законът за гражданско въздухоплаване изисква да бъде написана.

Освен това операторът трябва да притежава сертификат, в случай, че използваните продукти за растителна защита са от професионалната категория на употреба.