събота, юни 19, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Депутатите приеха закона за агрохранителната верига

Чрез него се премахват различията в нормативните актове, касаещи регистрация на търговските обекти

Народното събрание прие на второ четене закона за управление на агрохранителната верига, информират от аграрното ведомство. Целта е да се гарантира висока степен на защита на здравето и интересите на потребителите. Чрез новия закон ще се премахнат различията в регулаторната уредба и регистрационните режими на търговските обекти.

Законопроектът установява единна законодателна рамка, и регламентира конкретно компетентните органи, които провеждат политиката и контрола върху елементите на агрохранителната верига и органът, извършващ оценката на риска по агрохранителната верига.

В Закона са разписани условията и редът за разработване и изпълнение на Многогодишен национален план за контрол и определяне на национални референтни лаборатории за целите на официалния контрол и вземането на проби по агрохранителната верига.