НОВИНИ

Депутатите удължиха срока за регистрация на търговците на горива

Депутатите удължиха срока за регистрация на търговците на горива

Земеделците демонстрираха как ще се зарежда гориво от 1 септемвриЗемеделците демонстрираха как ще се зарежда гориво от 1 септември

Чрез промени в преходните и заключителни разпоредби на закона за тютюна, депутатите от земеделската комисия приеха промени в закона за търговия с нефт и нефтопродукти, като удължиха срока за регистрация на търговците  от три на шест месеца. Предложението за това дойде от депутата Валери симеонов, с аргументите, че след обществено обсъждане със заинтересованите страни е било прието решение за удължаване на този срок, който изтича  края на октомври. Поради това, че парламента излиза в почивка заради предстоящите местни избори, и предвидената промяна в закона за търговия с горива  не може да бъде разгледана  по комисии в оставащото време, се прие тази промяна. Срещу нея се обявиха от асоциацията на търговците с петролни продукти, които смятат, че подобна деликатна промяна не трябва да се приема точно сега и през закона за тютюна, и прогнозираха, че това няма да е последната промяна в срока за регистрация.

Що се отнася до закона за тютюна, беше направена промяна свързана със срока за издаване на разрешително за изкупуването на тютюн, който беше определен на 4 години. Освен това при условие, че вносителите на тютюневи изделия искат да представят ново тютюново изделие на пазара, ще са длъжни да уведомяват шест месеца преди това министерството на икономиката. Бяха направени и  промени в съдържанието на публичния регистър на тютюневите изделия. Института по тютюна ще може да предлага на икономическото ведомство да забрани пускането на пазара на тютюневи продукти, съдържащи добавки, които в момента на консумация  увеличаващи съществено токсичния ефект.