петък, юли 19, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

ДФЗ: 56 432 фермери са се регистрирали в СЕУ досега

В Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) към момента има регистрирани 56 432 земеделски стопани, като 19 228 от тях са направили това в рамките от 01.03.2023 г.

Припомняме, че Кампанията по директни плащания за 2023 г. е първа от новия програмен период. Интервенциите, схемите и мерки, включени в Стратегическия план, са 51, като почти половината от тях ще се прилагат за първи път от тази Кампания. В тази връзка привеждането на системите ИСАК и СЕУ в съответствие с изискванията за администрирането на подаваните заявления и осъществяване на контрол, изискват определено технологично време. Средният наклон за всеки заявен за подпомагане парцел и видим за съответния бенефициер, ще се определя на база информация, извлечена от цифровия модел на релефа и ще става след приключване на очертаването на парцелите, като резултатите от тези изчисления ще бъдат включени към данните за всеки конкретен парцел в заявлението.

Държавен фонд „Земеделие“ своевременно разработва алгоритми, тестване на функционалности и контроли, необходими за осигуряването на безпроблемна работа на двете системи. По-голямата част от тях вече е готова и работеща в ИСАК.

Към момента в СЕУ е създадена възможност за заявяване на интервенции, за които има действаща нормативна уредба. За целта, в индивидуалните профили на земеделските стопани са заредени всички актуални данни за Кампания 2023, предоставени от външни институции. В това число се включват цифрови географски слоеве, данни за брой и вид животни, референтна и специализирана информация. Системата вече е отворена и всички налични функционалности в нея са достъпни за работа от земеделските стопани. По този начин на земеделските стопани се спестява време и сами могат да направят своя избор по отношение на интервенциите, схемите и мерките, за които желаят подпомагане.

От стартирането на 12.05.2023 г. на възможността да се заявяват през СЕУ интервенциите за Кампания 2023, вече има 815 бр. кандидата, които са очертали 99 098 ха., които са включени в 26 358 парцела.

Общо до момента за Кампанията са отворени 26 480 заявления, с които се кандидатства за интервенциите на площ, като в тях са очертани 572 878 парцели с обща площ 2 230 839.73 хектара.

Към същия момент се заявяват и интервенции, които са на глава животно, като в 6383 заявления са декларирани 435 220 животни, от които 323 357 дребни преживни и 111 863 едри животни.

Виктор Павлов