петък, август 14, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Държавен фонд Земеделие е изплатил субсидиите на тютюнопроизводителите
МЗХ

ДФЗ доплати близо 76 млн. лв. по СЕПП

Държавен фонд Земеделие е изплатил субсидиите на тютюнопроизводителите

Субсидии получиха 57 977 земеделски стопани

341Четения

Земеделие“ преведе близо 76 млн. лв. (75 898 249 лв.) по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Субсидии получиха 57 977 земеделски стопани. Окончателното плащане е направено след актуализация на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), на база подадени възражения и изясняване принадлежността на констатираните двойно заявени площи за Кампания 2018 г. Преводът е осъществен и след насрещна проверка на данните за заплати и осигуровки, които земеделските стопани са декларирали пред Националната агенция за приходите (НАП).

Доплащането по схемата е извършено съгласно Заповед № РД 09-472 от 20.05.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите. Изчисленията са направени по окончателна ставка от 195,73 лв./хектар.

С това плащане общо оторизираните средства по СЕПП за кампания 2018 г. достигнаха 713,5 млн. лв. Още през декември миналата година земеделските стопани получиха основната част от плащанията за единица площ в размер на 634 млн. лв.

NivaBG.com
Виктор Павлов