събота, април 17, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

ДФЗ изплати 84 хил. лв. за изграждане на експозиционен рибарски център в Девин

Финансираният проект ще допринесе за развитието на рибарската територия като атрактивна дестинация за риболовен туризъм

78Четения

ДФ „Земеделие“ изплати 84 070 лв. на бенефициент по мярка 4.2 “Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности” от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат” по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за изграждане на експозиционен рибарски център в град Девин. Създаването на центъра включва извършване на преустройство и ремонт на съществуваща сграда, обзавеждане и оборудване на две зали: обучително-информационна и експозиционна, в която са изложени макети от ихтиологичното богатство на района. Разработено е и мобилно приложение за предоставяне на информация в полза на рибарските общности и насърчаване на риболовния туризъм в рибарската територия.

Финансираният проект ще допринесе за развитието на рибарската територия като атрактивна дестинация за риболовен туризъм, предлагаща ориентирани към потребителите туристически услуги с висока добавена стойност.

Виктор Павлов