сряда, септември 22, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

ДФЗ изплати 84 хил. лв. за изграждане на експозиционен рибарски център в Девин

Финансираният проект ще допринесе за развитието на рибарската територия като атрактивна дестинация за риболовен туризъм

ДФ „Земеделие“ изплати 84 070 лв. на бенефициент по мярка 4.2 “Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности” от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат” по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за изграждане на експозиционен рибарски център в град Девин. Създаването на центъра включва извършване на преустройство и ремонт на съществуваща сграда, обзавеждане и оборудване на две зали: обучително-информационна и експозиционна, в която са изложени макети от ихтиологичното богатство на района. Разработено е и мобилно приложение за предоставяне на информация в полза на рибарските общности и насърчаване на риболовния туризъм в рибарската територия.

Финансираният проект ще допринесе за развитието на рибарската територия като атрактивна дестинация за риболовен туризъм, предлагаща ориентирани към потребителите туристически услуги с висока добавена стойност.

Виктор Павлов