събота, декември 2, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

ДФЗ одобри 47,5 млн. лв. помощ de minimis

От Националната асоциация на картофопроизводителите поискаха да бъде отчетено намалението на площите с картофи спрямо 2022 г. и да бъдат подпомагани само земеделски стопани, които продължават да отглеждат тази култура и през тази година. В тази връзка бе постигнат консенсус заявленията да се основават на установените от ДФЗ в Кампания 2022 г. площи с картофи, без да се надхвърлят заявените по СЕПП през 2023 г. и производителите да имат регистрация в системата за фитосанитарен контрол на БАБХ.

Участниците в срещата се разбраха, че предстои допълнително подпомагане за сектор „Растениевъдство“, което ще бъде обсъдено с браншовите организации.

След като съгласуването със сектора приключи Министерството на земеделието и храните ще организира в спешен порядък разплащането на помощта към земеделските стопани.

Виктор Павлов