събота, юни 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

ДФЗ отваря допълнителен прием по училищните схеми

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) отваря допълнителен прием по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.
В периода 25 септември – 29 септември 2023 г. могат да се подават заявления за одобрение на заявители по училищните схеми за доставка на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти през настоящата учебна година 2023/2024 г., с цел да бъдат обхванати повече учебни заведения.
Допустими за участие в допълнителния прием са учебни заведения, заявени самостоятелно или чрез заявител, които не са одобрени или са се отказали от участие при първоначалния прием, както и тези, които не са кандидатствали за одобрение за кампания 2023/2024 г.
Заявителите по схемите подават лично или чрез упълномощено лице в Областните дирекции на ДФ „Земеделие“ заявление за одобрение по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие.

Виктор Павлов